Τετάρτη, 31 Μαρτίου 2010

Tα «metabolomics» - το μεταβολικό προφίλ του εμβρύου

Metabolomics σε βιντεο:Σε ορισμένες χώρες μόνο ένα έμβρυο επιτρέπεται να μεταφερθεί – έτσι αν πρέπει να επιλέξεις μόνο ένα έμβρυο αυτό θα πρέπει να είναι το καλύτερο!

Επιλέγοντας ένα υγιές έμβρυο από μια ομάδα εμβρύων που καλλιεργούνται στο ίδιο τριβλίο παραμένει μια επιλογή αντικειμενικά.

Μεχρι σήμερα αυτή η διαδικασία στηρίζεται στη μορφολογία . Οι περισσότεροι χρησιμοποιούν ένα βαθμολογικό σύστημα το οποίο στηρίζεται την ταχύτητα διαίρεσης των κυττάρων και πόσο φυσιολογικά τα κύτταρα εμφανίζονται.
Αυτό αποτελεί ένα αυστηρό σύστημα βαθμολόγησης από 1-5. Αυτό παρομοιάζεται όπως μπορεί να σας δει ο ιατρός σας από το απέναντι πεζοδρόμιο και να εκτιμήσει αν είστε υγιείς. Θα λάβετε ακριβείς πληροφορίες για ένα μόνο χρονικό διάστημα.

Metabolomics είναι η έρευνα των μικρομοριακών μεταβολιτών που παράγονται από τα έμβρυα κατά τις κυτταρικές διαδικασίες και μπορούν να αποτελέσουν το κλειδί στην επιλογή των καλύτερων εμβρύων.Μετρώντας όλα τα παραπροϊόντα μεταβολισμού των κυττάρων μπορούμε να λάβουμε ένα μικρό “αποτύπωμα” .....της φυσιολογίας του κυττάρου ή του εμβρύου και αυτό μεταφράζεται στην κατάσταση υγείας του.Metabolomics - μια μη παρεμβατική τεχνική έτσι ώστε να επιλέγεται το καλύτερο βιώσιμο και υγιές έμβρυο από το τριβλίο αυξάνοντας έτσι τις πιθανότητες εγκυμοσύνης.

Αυτή η ιδέα δεν είναι καινούρια!

Όταν ήμουν στο νοσοκομείο του Hammersmith, στο Λονδίνο στα τέλη της δεκαετίας του ΄80 είχα την χαρά να συναντήσω τον πρωτοπόρο στον τομέα του μεταβολισμού των εμβρύων, τον κύριο Henry Leese. Δουλεύοντας με έναν συνάδερφο και φίλο, τον κύριο Joe Conaghan, μελετούσαν τη μέτρηση της γλυκόζης στα έμβρυα και το σχετίζανε με την βιωσιμότητα τους.

Αυτή η αρχική μεθοδολογία έπαιρνε αρκετές βδομάδες – τη στιγμή που παίρνανε τα βιοχημικά αποτελέσματα τα έμβρυα είχαν ήδη επιλεχθεί για την εμβρυομεταφορά στον ασθενή και η ίδια περίμενε τα αποτελέσματα του τεστ εγκυμοσύνης της.

Τώρα αυτό το τεστ διαρκεί 2 λεπτά.

Ο σκοπός αυτής της τεχνολογίας είναι να αναγνωρίσει τις διαφορές στον μεταβολισμό των βιώσιμων έναντι των μη βιώσιμων εμβρύων έτσι ώστε τα καλύτερα ποιοτικά έμβρυα να μπορούν να επιλεχθούν για εμβρυομεταφορά στην εξωσωματική γονιμοποίηση.


Αυτή η μη παρεμβατική τεχνική αναλύει βιο-δείκτες σε καλλιεργητικά υλικά, τα οποία δεν χρησιμοποιούνται ξανά. Οι βιο-δείκτες μετριόνται ποσοτικά χρησιμοποιώντας φασματοσκοπική ανάλυση και προχωρημένη βιο-πληροφορική.

Μια πρόσφατη αναφορά κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ανιχνεύσιμες διαφορές υπάρχουν στο Metabolomic profil των καλλιεργητικών υλικών από έμβρυα που οδήγησαν σε εγκυμοσύνη σε αντιθεση με αυτά που δεν οδήγησαν.

Η Metabolomic μέθοδος έφτασε την υψηλή ευαισθησία και ειδικότητα > 85%.
Pictures: Μονάδα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής του ΜΗΤΕΡΑ:

Τετάρτη, 24 Μαρτίου 2010

METABOLOMICS: Check - up για τα έμβρυα

Το «κλειδί» για την επιλογή υγιέστερων εμβρύων προκειμένου να αυξάνονται οι πιθανότητες εγκυμοσύνης, αποτελεί η μέθοδος Metabolomics που εφαρμόζεται πλέον στη Μονάδα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής του νοσοκομείου ΜΗΤΕΡΑ.

Πρόκειται για μία μη παρεμβατική τεχνική που διαρκεί μόλις δύο λεπτά και η οποία έχει ως στόχο να αναγνωρίσει τις διαφορές στο μεταβολισμό των βιώσιμων έναντι των μη βιώσιμων εμβρύων, έτσι ώστε τα καλύτερα ποιοτικά έμβρυα να μπορούν να επιλεχθούν για εμβρυομεταφορά στην εξωσωματική γονιμοποίηση.

Όπως δηλώνει ο διευθυντής της Μονάδας Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής του ΜΗΤΕΡΑ, εμβρυολόγος κ.Giles Palmer «Με τη μέθοδο Metabolomics, δηλαδή τη σκιαγράφηση του μεταβολικού προφίλ του εμβρύου, μπορούμε, πλέον, να προβλέψουμε εάν ένα έμβρυο θα οδηγηθεί σε εγκυμοσύνη ή όχι, ».

Στο εργαστήριο μας, το "τσιπάκι" με το οποίο
γίνεται ο έλεγχος του μεταβολισμού των εμβρύων.


Εξηγώντας τη διαδικασία της μεθόδου, ο κ.Palmer τονίζει «Μέσα από την έρευνα των μικρομοριακών μεταβολιτών που παράγονται από τα έμβρυα κατά τις κυτταρικές διαδικασίες, μπορούμε να λάβουμε ένα μικρό “αποτύπωμα” της φυσιολογίας του εμβρύου, το οποίο υποδηλώνει την κατάσταση της υγείας του. Έτσι, επιλέγουμε το πιο υγιές έμβρυο για την εμβρυομεταφορά στην εξωσωματική γονιμοποίηση και αυξάνουμε τις πιθανότητες εγκυμοσύνης, γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά».

Κάθε χρόνο πραγματοποιούνται στην Ελλάδα περισσότεροι από 10.000 κύκλοι εξωσωματικής γονιμοποίησης.

Μέχρι σήμερα, ο μόνος τρόπος για να εκτιμηθεί η μορφολογία και η ποιότητα ενός εμβρύου ήταν με τη χρήση μικροσκοπίου. Μάλιστα, εξαιτίας των περιορισμών του νομοθετικού πλαισίου σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες στον αριθμό των ωαρίων που μπορούν να γονιμοποιηθούν ή στον αριθμό των εμβρύων που μπορούν να μεταφερθούν, ήταν δυνατή η επιλογή ελάχιστων ή ακόμα κι ενός μόνο εμβρύου που θα ήταν ικανό να οδηγήσει σε μια υγιή εγκυμοσύνη, γεγονός που έκανε ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη για την επιλογή του πιο κατάλληλου εμβρύου.

«Ο μεγαλύτερος κίνδυνος στην εξωσωματική γονιμοποίηση είναι οι πολύδυμες κυήσεις», επισημαίνει ο κ.Palmer. «Πλέον, με τη μέθοδο Metabolomics, μπορούμε να αυξήσουμε το ποσοστό επιτυχίας της εμφύτευσης ενός βιώσιμου εμβρύου, εξασφαλίζοντας τη μεταφορά λιγότερων εμβρύων για την αποφυγή πολύδυμων κυήσεων.
Στόχος μας, άλλωστε, είναι να βοηθήσουμε περαιτέρω τα υπογόνιμα ζευγάρια στην απόκτηση ενός υγιούς παιδιού».

Τρίτη, 16 Μαρτίου 2010

Απαγόρευση εξωσωματικής στην Τουρκία

Οι νόμοι και οι κανονισμοί που απευθύνονται στις θεραπείες της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής ποικίλλουν από χώρα σε χώρα. Σε κάποιες χώρες όπως οι ΗΠΑ και η Αυστραλία, ακόμα και κάθε πολιτεία μπορεί να έχει τη δική της νομοθεσία.
Η Ιταλία μέχρι πρόσφατα είχε έναν από τους πιο αυστηρούς νόμους που απαγόρευε τη δωρεά γαμετών, την κατάψυξη ωαρίων και εμβρύων ενώ επέτρεπε τη γονιμοποίηση έως τριών ωαρίων και την εμφύτευσή τους άπαξ στην μήτρα της γυναίκας, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η ποιότητα των εμβρύων ή η ηλικία της γυναίκας.

Οπισθοδρομικός νόμος εξωσωματικής στην Τουρκία

Στην Τουρκία από τις 6 Μαρτίου ισχύει νέος νόμος που κάνει παράνομη την εξωσωματική γονιμοποίηση. Ο νόμος για την «προστασία του τουρκικού γένους», όπως λέγεται, διώκει ποινικά εκτός από τη μητέρα, και όσους εμπλέκονται στη διαδικασία της εξωσωματικής, δηλαδή γιατρούς, νοσηλευτικό προσωπικό ακόμη και δότες.

Η δωρεά σπέρματος είναι ήδη παράνομη στην Τουρκία. Έως τώρα όμως πολλές γυναίκες στην Τουρκία μετέβαιναν στο εξωτερικό για την αναζήτηση δότη σπέρματος, συμβάλλοντας στον λεγόμενο “Τουρισμό Γονιμότητας”. Βεβαίως ένα άλλο όνομα θα μπορούσε να είναι “Εξορία Γονιμότητας” λόγω της απαγόρευσης στη χώρα τους. Λόγω της ποικιλίας νομοθεσιών που παρατηρούνται στην Ευρώπη εκατοντάδες ζευγάρια έρχονται στην Ελλάδα ετησίως για εξωσωματική.

Βεβαίως η ιατρική κοινότητα χαρακτηρίζει το νόμο ως μεγάλο βήμα προς τα πίσω, κατηγορώντας την τούρκικη κυβέρνηση για την μη προσαρμογή της στα σημερινά δεδομένα που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες.

A.M (kosmogonia)