Κυριακή, 23 Οκτωβρίου 2011

Follow IVFLIFE
Follow IVFLIFEFollow IVFLIFE

using twitter you can now follow an embryologist, his work and news @IVFLIFEΠέμπτη, 20 Οκτωβρίου 2011

Τα ποσοστά επιτυχίας οχι στατιστικές υπερβολές

Τα ποσοστά επιτυχίας των τεχνολογιών υποβοηθούμενης αναπαραγωγής απο κλινικές υποβοηθούμενης γονιμότητας 2008 (ΗΠΑ) βρίσκονται στον εξής διαδικτυακό τόπο

ΠΗΓΗ- www.cdc.gov


*<24χρονών, Ποσοστό εγκυμοσυνών 45।0%, Ποσοστό γέννησης ζωντανών εμβρύων38,4%,

*24χρονών, Ποσοστό εγκυμοσυνών 50.0%, Ποσοστό γέννησης ζωντανών εμβρύων41.8%,

*25χρονών, Ποσοστό εγκυμοσυνών 46.8%, Ποσοστό γέννησης ζωντανών εμβρύων39.9%,

*26χρονών, Ποσοστό εγκυμοσυνών 47.8%, Ποσοστό γέννησης ζωντανών εμβρύων42.1%,

*27χρονών, Ποσοστό εγκυμοσυνών 50.6%, Ποσοστό γέννησης ζωντανών εμβρύων45.1%,

*28χρονών, Ποσοστό εγκυμοσυνών 50.1%, Ποσοστό γέννησης ζωντανών εμβρύων44.0%,

*29χρονών, Ποσοστό εγκυμοσυνών 49.6%, Ποσοστό γέννησης ζωντανών εμβρύων43.5%,

*30χρονών, Ποσοστό εγκυμοσυνών 48.2%, Ποσοστό γέννησης ζωντανών εμβρύων42.3%,

*31χρονών, Ποσοστό εγκυμοσυνών 48.9%, Ποσοστό γέννησης ζωντανών εμβρύων42.7%,

*32χρονών, Ποσοστό εγκυμοσυνών 47.7%, Ποσοστό γέννησης ζωντανών εμβρύων40.8%,

*33χρονών, Ποσοστό εγκυμοσυνών 46.8%, Ποσοστό γέννησης ζωντανών εμβρύων40.1%,

*34χρονών, Ποσοστό εγκυμοσυνών 43.6%, Ποσοστό γέννησης ζωντανών εμβρύων36.9%,

*35χρονών, Ποσοστό εγκυμοσυνών 40.6%, Ποσοστό γέννησης ζωντανών εμβρύων33.9%,

*36χρονών, Ποσοστό εγκυμοσυνών 38.3%, Ποσοστό γέννησης ζωντανών εμβρύων31.7%,

*37χρονών, Ποσοστό εγκυμοσυνών 35.6%, Ποσοστό γέννησης ζωντανών εμβρύων28.0%,

*38χρονών, Ποσοστό εγκυμοσυνών 34.0%, Ποσοστό γέννησης ζωντανών εμβρύων26.4%,

*39χρονών, Ποσοστό εγκυμοσυνών 29.6%, Ποσοστό γέννησης ζωντανών εμβρύων21.3%,

*40χρονών, Ποσοστό εγκυμοσυνών 26.7%, Ποσοστό γέννησης ζωντανών εμβρύων18.1%,

*41χρονών, Ποσοστό εγκυμοσυνών 22.5%, Ποσοστό γέννησης ζωντανών εμβρύων14.0%,

*42χρονών, Ποσοστό εγκυμοσυνών 17.6%, Ποσοστό γέννησης ζωντανών εμβρύων9.8%,

*43χρονών, Ποσοστό εγκυμοσυνών 12.3%, Ποσοστό γέννησης ζωντανών εμβρύων6.2%,

*44χρονών, Ποσοστό εγκυμοσυνών 7.5%, Ποσοστό γέννησης ζωντανών εμβρύων3.2%,

%

*>44χρονών, Ποσοστό εγκυμοσυνών 3.3%, Ποσοστό γέννησης ζωντανών εμβρύων1.3%,

Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου 2011

Πιστοποίηση ΥΓΕΙΑ & ΜΗΤΕΡΑ κατά TEMOS

Στη Διεθνή Αγορά του Ιατρικού Τουρισμού εισέρχεται ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ, μετά την πιστοποίηση των δύο μεγαλύτερων νοσοκομείων του, ΥΓΕΙΑ και ΜΗΤΕΡΑ από τον-μοναδικό παγκοσμίως- Οργανισμό Πιστοποίησης Υπηρεσιών Ιατρικού Τουρισμού TEMOS με σκοπό την διεύρυνση της αγοράς των υπηρεσιών υγείας της Ελλάδας σε διεθνές επίπεδο.
Τα νοσοκομεία ΥΓΕΙΑ και ΜΗΤΕΡΑ είναι τα μοναδικά στην Ελλάδα και μεταξύ των 20 διακεκριμένων υγειονομικών οργανισμών διεθνώς που έχουν πιστοποιηθεί κατά TEMOS για τη δυνατότητα και επάρκειά τους να ανταποκρίνονται στις ανάγκες ξένων ασθενών, ενώ ταυτόχρονα με τις ιατρικές ειδικότητες και τα Τμήματα που διαθέτουν, καλύπτουν το σύνολο των υπηρεσιών υγείας.

Επιπλέον, ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ προχώρησε στη δημιουργία εξειδικευμένου Τμήματος Εξυπηρέτησης Διεθνών Ασθενών, για την καλύτερη κάλυψη των αναγκών των ασθενών και των οικείων τους.

Όπως δήλωσε η Διευθύνουσα Σύμβουλος του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, κα Αρετή Σουβατζόγλου, «Η υψηλή ποιότητα παροχής υπηρεσιών υγείας και η ανταγωνιστική εμπορική πολιτική του Ομίλου ΥΓΕΙΑ σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η Ελλάδα συνεχίζει εν μέσω κρίσης να αποτελεί ελκυστικό τουριστικό προορισμό, μας καθιστά την ιδανική επιλογή για τους ασθενείς που μας εμπιστεύονται την υγεία τους. Η επιτυχής έκβαση της επιθεώρησης και η επίτευξη της πιστοποίησης είναι ιδιαίτερα σημαντικές για τα νοσοκομεία μας, καθώς μας παρέχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε ένα ευρύ δίκτυο φορέων της διεθνούς αγοράς του Ιατρικού Τουρισμού, με απώτερο στόχο τη διεύρυνση της αγοράς των πελατών μας και την προσέλκυση ασθενών του εξωτερικού».

Το Σύστημα Πιστοποίησης TEMOS αποτελεί «σφραγίδα εμπιστοσύνης» για τις διεθνείς ασφαλιστικές εταιρίες και τους οργανισμούς ιατρικής βοήθειας παγκοσμίως, ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζει την υιοθέτηση προδιαγραφών ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας, σύμφωνα με διεθνείς πρακτικές και παράλληλα την κάλυψη των απαιτήσεων όλων των ενδιαφερομένων στον Ιατρικό Τουρισμό και τη Διασυνοριακή φροντίδα, με στόχο την αναβάθμιση της διαχείρισης του Διεθνή Ασθενή.

Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου 2011

In vitro έμβρυα σε in vitro συνθήκες
Καλλιεργητικό υλικό νέας γενιάς@ ΜΗΤΕΡΑ_IVF


Τα καλλιεργητικά υλικά που έχουμε σήμερα στη διάθεσή μας επιτρέπουν την ανάπτυξη των εμβρύων μέχρι το στάδιο της βλαστοκύστης με ρυθμό που είναι συγκρίσιμος με τον ρυθμό που παρατηρείται στη μήτρα. Αυτό το γεγονός αυξάνει την ελπίδα ότι τέτοια έμβρυα θα έχουν υψηλότερη δυναμική εμφύτευσης μόλις βρεθούν στη μήτρα.
Πολλά από αυτά τα υλικά βασίζονται στη συγκέντρωση ιόντων, αμινοξέων και σακχάρων που βρίσκονται στο γυναικείο αναπαραγωγικό σύστημα τη στιγμή της ύπαρξης των ωαρίων, της γονιμοποίησης και της ανάπτυξης των εμβρύων.

Τα υγρά της ωοθήκης και της μήτρας είναι πολύ πιο πολύπλοκα από αυτά που σήμερα είναι διαθέσιμα . Αυτή η πολυπλοκότητα οφείλεται στα «μυστηριώδη» υλικά και τους βιο-δραστικούς παράγοντες που παράγονται από τη μητέρα.

Ένα έμβρυο που συλλαμβάνεται φυσιολογικά πρέπει να αντιμετωπίσει μια σκληρή μάχη για να επιβιώσει in vivo, καθώς προσπαθεί να συμβαδίζει με τις αλλαγές στο περιβάλλον της μήτρας.

Το έμβρυο πρέπει να ανεχθεί και να προσαρμοστεί στο διατροφικό stress και σε άλλες δοκιμασίες μέσα στη μήτρα και να περάσει επιτυχώς από έναν αυστηρό ποιοτικό έλεγχο που του θέτει ο μητρικός οργανισμός ώστε να περιορίσει την ανάπτυξη μη κατάλληλων εμβρύων.
Ο Sjöblom και οι συνεργάτες του εξέτασαν την επίδραση ενός τέτοιου παράγοντα, μιας κυτοκίνης, του παράγοντα που ενεργοποιεί κοκκιοκύτταρα και μακροφάγα (GM-CSF) σε έμβρυα ποντικών. Αυτός ο αυξητικός παράγοντας είναι γνωστό ότι βρίσκεται στο γυναικείο αναπαραγωγικό σύστημα και έχει θετική επίδραση στον αριθμό, την εμφύτευση και την ανάπτυξη των εμβρύων. Ο GM-CSF λειτουργεί δεσμευόμενος σε υποδοχείς της κυτταρικής επιφάνειας, (που υπάρχουν και σε ωάρια και σε έμβρυα) και βοηθάει στη ρύθμιση της κυτταρικής διαίρεσης και της βιωσιμότητας.

Αυτά τα καλλιεργημένα έμβρυα μεταφέρθηκαν σε γυναίκες (κατάλληλα προετοιμασμένες) εξετάσθηκαν αργότερα κατά την κύηση ή μετά τη γέννηση. Η καλλιέργεια σε κανονικό υλικό χωρίς τον παράγοντα GΜ-CSF οδηγεί σε χαμηλότερη ανάπτυξη εμβρύου, ταχεία ανάπτυξη μετά τη γέννηση, αυξημένη μάζα σώματος ως ενήλικος και μεγαλύτερα αποθέματα λίπους στην κοιλιά συγκρινόμενα με controls που δεν είχαν αναπτυχθεί ως έμβρυα.
Η έκθεση του εμβρύου στον παράγοντα GM-CSF μειώνει σημαντικά όλες αυτές τις παράπλευρες συνέπειες της καλλιέργειας.

Ο χαμηλότερος ρυθμός ανάπτυξης του εμβρύου των καλλιεργημένων εμβρύων φαίνεται πιθανός να προκαλείται από τη μείωση του όγκου της περιοχής του πλακούντα, που είναι υπεύθυνος για την ανταλλαγή θρεπτικών ουσιών.

Η παρουσία του GM-CSF αναστρέφει τις περισσότερες συνέπειες της καλλιέργειας στη δομή του πλακούντα. Αυτά τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι συνέπειες καλλιέργειας εμβρύων χωρίς GM-CSF προσομοιάζουν με το αποτέλεσμα που έχουν θρεπτικοί περιορισμοί στο έμβρυο, που παρουσιάζονται όταν υπολειτουργεί ο πλακούντας.

Τι σημαίνουν όλα αυτά για την εξωσωματική γονιμοποίηση;
Είναι πιθανόν ο παράγοντας GM-CSF να αποτελεί ένα από τα «μαγικά» συστατικά που θα βοηθήσουν την εξωσωματική γονιμοποίηση στον άνθρωπο.

Εκτός από τον GM-CSF υπάρχουν και πολλοί άλλοι παράγοντες στο πολύπλοκο περιβάλλον της μήτρας (πριν την εμφύτευση), που έχει αναφερθεί ότι επιταχύνουν την εμβρυϊκή ανάπτυξη.

Η μελέτη πάνω στον GM-CSF δίνει έμφαση στο γεγονός ότι τα καλλιεργητικά υλικά που προωθούν σε μεγαλύτερο βαθμό την ανάπτυξη βλαστοκύστης, μπορεί να μην οδηγούν απαραίτητα και στο καλύτερο αναπτυξιακό αποτέλεσμα του εμβρύου.
Μία εταιρεία έχει ήδη πραγματοποιήσει μια μεγάλη μελέτη σχετικά με καλλιεργητικά υλικά και την επίδραση της κυτοκίνης στα ανθρώπινα έμβρυα. Η μελέτη έδειξε ότι υπάρχει σημαντική θετική επίδραση του GΜ-CSF σε ομάδα γυναικών με προηγούμενες αποβολές, ενισχύοντας την πεποίθηση ότι ο παράγοντας επηρεάζει το ρυθμό εμφύτευσης του εμβρύου.
Το καλλιεργητικό υλικό που περιέχει τον παράγοντα είναι διαθέσιμο στο ΜΗΤΕΡΑ- IVF με το ονομα «Embryogen»

Κυριακή, 9 Οκτωβρίου 2011

Κατεψυγμένα έμβρυα: "ορφανά" έμβρυα;

Όταν ένα ζευγάρι υπόκειται σε εξωσωματική γονιμοποίηση η γυναίκα λαμβάνει μια ποσότητα ορμονών η οποία προκαλεί ελεγχόμενη διέγερση των ωοθηκών έτσι ώστε αυτές να παράγουν περισσότερα από ένα ωάρια. Αυτός είναι ένας από τους στόχους των γιατρών γιατί ένα μόνο ωάριο δεν γονιμοποιείται πάντα και κυρίως δεν δίνει πάντα ένα καλό έμβρυο.

Όσα περισσότερα ωάρια –μέχρις ενός ορίου- παραχθούν από τη γυναίκα και συλλεχθούν από τον γυναικολόγο, τόσα περισσότερα από αυτά θα είναι κατάλληλα για γονιμοποίηση από το σπέρμα του συζύγου. Κατά συνέπεια, είναι μεγαλύτερες οι πιθανότητες κάποια από τα έμβρυα αυτά να είναι καλής και πολύ καλής ποιότητας ώστε όταν μεταφερθούν πίσω στη μήτρα της γυναίκας να υπάρχουν καλές πιθανότητες εγκυμοσύνης.

Τι γίνεται όταν παραχθούν περισσότερα καλά έμβρυα από όσα χρειάζονται;

Κατ’ αρχήν να διευκρινίσουμε πως τις περισσότερες φορές αυτό είναι επιθυμητό. Τούτο διότι έχουμε πλέον τη δυνατότητα να καταψύχουμε τα έμβρυα και να τα συντηρούμε σε βαθιά κατάψυξη. Ταυτόχρονα, η μεταφορά στη μήτρα ‘κατεψυγμένων’ εμβρύων είναι μια διαδικασία πολύ πιο απλή από την εξωσωματική γονιμοποίηση, γιατί η γυναίκα δεν χρειάζεται να λάβει γοναδοτροπίνες και κατά συνέπεια δεν παίρνει μεγάλες δόσεις ορμονών και τις περισσότερες φορές δεν χρειάζεται να κάνει ενέσεις.

Στη διαδικασία της κρυοσυντήρησης του εμβρύου, αφαιρείται το νερό που περιέχει το έμβρυο και αναπληρώνεται με ένα ειδικό ψυκτικό μείγμα ώστε να προστατεύσει τα κύτταρα κατά τη διάρκεια της κατάψυξής του. Η κατάψυξη και απόψυξη ενός εμβρύου γίνονται σταδιακά και με αργούς ρυθμούς ώστε να αποφευχθούν τυχόν βλάβες των κυττάρων. Παρ’ όλα αυτά, ανάλογα και με την ποιότητα των εμβρύων που καταψύχονται, κάποια από αυτά δεν επιβιώνουν μετά τη διαδικασία της απόψυξης.

Η κατάψυξη λοιπόν των εμβρύων έχει γίνει καθημερινή πράξη για τις Μονάδες Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής. Όταν μια γυναίκα δεν μείνει έγκυος με την εξωσωματική γονιμοποίηση και έχει κατεψυγμένα έμβρυα τότε τα χρησιμοποιούμε στην επόμενη φάση θεραπείας, τη ‘Μεταφορά Κρυοκατεψυγμένων Εμβρύων’. Εδώ χρησιμοποιούνται μερικά ή και όλα τα έμβρυα που έχουν καταψυχθεί.

Τι γίνεται αν η γυναίκα μείνει έγκυος με την πρώτη προσπάθεια ή αν δεν χρησιμοποιηθούν όλα τα κατεψυγμένα έμβρυα στη δεύτερη;

Στην Αγγλία το 1990 ψηφίσθηκε ένας νόμος (Human Fertilization and Embryology Act 1990), ο οποίος οριοθετούσε το νομικό πλαίσιο κλινικής πρακτικής και έρευνας στην εξωσωματική γονιμοποίηση. Ο νόμος αυτός όριζε ότι έμβρυα σε κρυοσυντήρηση πρέπει να διατηρούνται μόνο για μια περίοδο πέντε ετών. Μετά το τέλος αυτής της περιόδου και μετά τη συγκατάθεση και των δύο γονέων η περίοδος αυτή μπορεί αν παραταθεί για άλλα πέντε χρόνια.

Το 1996, με την πάροδο της πρώτης πενταετίας από το πέρασμα του νόμου, ήταν ανάγκη να αποφασιστεί η τύχη των εμβρύων που βρίσκονταν σε κρυοσυντήρηση σε κλινικές εξωσωματικής γονιμοποίησης. Το θέμα αυτό προκάλεσε μεγάλο ενδιαφέρον στην κοινή γνώμη και καλύφθηκε εκτενώς από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Την 1η Αυγούστου 1996 περίπου 3.000 έμβρυα καταστράφηκαν από τις κλινικές!!

Όλη αυτή η κατάσταση και διεργασία έφερε στην επικαιρότητα πολλά ερωτηματικά, θέματα ηθικής καθώς και μεγάλη σύγκρουση απόψεων.

Ποιος θα μπορούσε να θεωρηθεί ο καταλληλότερος χρόνος για τη συντήρηση των εμβρύων;

Δεν είναι λίγοι αυτοί που υποστηρίζουν ότι το χρονικό περιθώριο που μπορεί να κρυοσυντηρηθεί ένα έμβρυο είναι δεκάδες φορές μεγαλύτερο από τα πέντε χρόνια και κάνουν λόγο έως και για 1.000 χρόνια. Πολλοί υποστηρίζουν ότι τα πέντε χρόνια δεν είναι επαρκή και ότι θα ήτανε πιο σωστό να επεκταθεί το όριο συντήρησης σε δέκα χρόνια, ενώ πολλοί έκαναν λόγο για συντήρηση των εμβρύων μέχρις ότου φτάσει η ‘μητέρα’ στο 55ο έτος της ηλικίας της, δηλαδή περίπου στο τέλος του φυσιολογικού οικογενειακού προγραμματισμού ή σε κάθε περίπτωση στο ανώτερο ηλικιακό όριο που επιτρέπει ο νόμος.

Από την άλλη μεριά, σημαντικό ρόλο παίζει και η στάση των ‘γονέων’. Θα πρέπει να υπάρχει η συγκατάθεσή τους και να καταγράφεται γραπτώς η τύχη των εμβρύων τους, έτσι ώστε να γίνονται γνωστές οι προθέσεις τους μετά το πέρας της χρονικής περιόδου κρυοσυντήρησης των εμβρύων τους. Η διαδικασία αυτή θα πρέπει να ολοκληρώνεται και τα κατάλληλα έγγραφα να συμπληρώνονται πριν την κατάψυξη των εμβρύων, ενώ συγχρόνως να καταγράφονται και οι πιθανές εκδοχές, όπως π.χ. δωρεά σε άλλους αποδέκτες, δωρεά για έρευνα ή η ολική τους καταστροφή.

Τι γίνεται σήμερα στην Ελλάδα;

Στην Ελλάδα, πάνω σε αυτό το θέμα, έγινε πρόσφατα νομοθετική ρύθμιση με μέγιστο χρόνο κρυοσυντήρησης τα πέντε χρόνια. Αυτό έγινε προκείμενου να μην υπάρξουν πια στο μέλλον έμβρυα για τα οποία για διάφορους λόγους κάποιος από τους ‘γονείς’ τους δεν έχει ενδιαφερθεί για την τύχη τους.

Το ίδιο πρόβλημα αντιμετώπιζαν και τα εργαστήρια εξωσωματικής γονιμοποίησης με αποτέλεσμα να υπάρχουν ‘έμβρυα δίχως αύριο’ δηλαδή έμβρυα που δεν είχαν αναζητηθεί ποτέ από ζευγάρια που έκαναν εξωσωματική γονιμοποίηση. Και αυτό ήταν αποτέλεσμα πολλών παραμέτρων όπως:

Κάποια από αυτά τα ζευγάρια είχαν επιτυχία, δηλαδή η σύζυγος έμεινε έγκυος, απέκτησαν απογόνους και δεν θέλησαν να αποκτήσουν άλλους. Από την προσπάθειά τους όμως, κάποια έμβρυα έμειναν παγωμένα στην κατάψυξη και δεν παρέστη ανάγκη να χρησιμοποιηθούν.

Άλλα ζευγάρια χώρισαν και δεν προχώρησαν στην απόκτηση παιδιού. Η προσπάθειά τους όμως με εξωσωματική έγινε πριν το διαζύγιο και απέφερε κάποια έμβρυα το οποία βρίσκονται ακόμα στην κρυοσυντήρηση.

‘Ένας από τους δύο ‘γονείς’ απεβίωσε. Στην περίπτωση αυτή ο νόμος ορίζει ότι τα έμβρυα πρέπει να χρησιμοποιηθούν σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Σήμερα λοιπόν υπάρχουν νομοθετικά πλαίσια για τις παραπάνω περιπτώσεις. Πρέπει όμως πάντα τα ζευγάρια να ενημερώνονται για τις πιθανές νομικές προεκτάσεις του να αφήνουν κατεψυγμένα έμβρυα χωρίς να ενδιαφέρονται για αυτά.

Τετάρτη, 5 Οκτωβρίου 2011

Αέρας ανανέωσης στο Μαιευτήριο ΛΗΤΩ

Αέρας ανανέωσης στο Μαιευτήριο ΛΗΤΩ του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, το οποίο άνοιξε τις πύλες της ανακαινισμένης Αίθουσας Τοκετών.

Με τα εγκαίνια της νέας Αίθουσας Τοκετών, το Μαιευτήριο ΛΗΤΩ ολοκλήρωσε το έργο της ριζικής ανακαίνισης των χώρων του, τηρώντας την υπόσχεσή του για συνεχή αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό στις υπηρεσίες του.

Τελευταίας γενιάς εξοπλισμός, άνετοι χώροι και όμορφο περιβάλλον εξασφαλίζουν την υψηλή ποιότητα μοναδικών υπηρεσιών στις γυναίκες που το εμπιστεύονται, όπως ο τοκετός στο νερό, τοκετός “σαν στο σπίτι”, yoga, ψυχολογική υποστήριξη, μαθήματα προετοιμασίας τοκετού από έμπειρες μαίες και βελονισμός για εγκύους.

Οι παραπάνω πρωτοποριακές υπηρεσίες σε συνδυασμό με την υποστήριξη και προώθηση του μητρικού θηλασμού, τη συγκατοίκηση του βρέφους 24ώρες το 24ωρο με τη μητέρα (rooming in), τη φροντίδα των καταξιωμένων ιατρών αλλά και του έμπειρου νοσηλευτικού προσωπικού, αναδεικνύουν το ΛΗΤΩ ως ένα μαιευτήριο «οικογενειακού χαρακτήρα» που ανταποκρίνεται με ανθρωπιά και αξιοπιστία στις ανάγκες της ελληνικής οικογένειας.

Όπως δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΛΗΤΩ, μαιευτήρας –γυναικολόγος κ. Λεωνίδας Παπαδόπουλος «Είναι πολύ σημαντικό να λαμβάνονται τέτοιου είδους πρωτοβουλίες που υποδηλώνουν αφενός το σεβασμό προς την ιατρική κοινότητα και αφετέρου το συναίσθημα ότι πρέπει συνεχώς να προσφέρουμε στη γυναίκα που μας εμπιστεύεται, χωρίς μάλιστα να μετακυλύουμε καθ’ οιονδήποτε τρόπο το οικονομικό κόστος που συνεπάγονται αυτού του είδους οι μεταρρυθμίσεις. Η ανταγωνιστική τιμολογιακή πολιτική του Μαιευτηρίου- προσαρμοσμένη στη δύσκολη οικονομική συγκυρία – φανερώνει ότι το ΛΗΤΩ συμπαραστέκεται έμπρακτα στο νέο γονιό- όπως άλλωστε και τα 40 τελευταία χρόνια- χωρίς όμως να τον στερεί από την ποιότητα των ιατρικών υπηρεσιών του».