In vitro έμβρυα σε in vitro συνθήκες












Καλλιεργητικό υλικό νέας γενιάς@ ΜΗΤΕΡΑ_IVF


Τα καλλιεργητικά υλικά που έχουμε σήμερα στη διάθεσή μας επιτρέπουν την ανάπτυξη των εμβρύων μέχρι το στάδιο της βλαστοκύστης με ρυθμό που είναι συγκρίσιμος με τον ρυθμό που παρατηρείται στη μήτρα. Αυτό το γεγονός αυξάνει την ελπίδα ότι τέτοια έμβρυα θα έχουν υψηλότερη δυναμική εμφύτευσης μόλις βρεθούν στη μήτρα.
Πολλά από αυτά τα υλικά βασίζονται στη συγκέντρωση ιόντων, αμινοξέων και σακχάρων που βρίσκονται στο γυναικείο αναπαραγωγικό σύστημα τη στιγμή της ύπαρξης των ωαρίων, της γονιμοποίησης και της ανάπτυξης των εμβρύων.

Τα υγρά της ωοθήκης και της μήτρας είναι πολύ πιο πολύπλοκα από αυτά που σήμερα είναι διαθέσιμα . Αυτή η πολυπλοκότητα οφείλεται στα «μυστηριώδη» υλικά και τους βιο-δραστικούς παράγοντες που παράγονται από τη μητέρα.

Ένα έμβρυο που συλλαμβάνεται φυσιολογικά πρέπει να αντιμετωπίσει μια σκληρή μάχη για να επιβιώσει in vivo, καθώς προσπαθεί να συμβαδίζει με τις αλλαγές στο περιβάλλον της μήτρας.

Το έμβρυο πρέπει να ανεχθεί και να προσαρμοστεί στο διατροφικό stress και σε άλλες δοκιμασίες μέσα στη μήτρα και να περάσει επιτυχώς από έναν αυστηρό ποιοτικό έλεγχο που του θέτει ο μητρικός οργανισμός ώστε να περιορίσει την ανάπτυξη μη κατάλληλων εμβρύων.
Ο Sjöblom και οι συνεργάτες του εξέτασαν την επίδραση ενός τέτοιου παράγοντα, μιας κυτοκίνης, του παράγοντα που ενεργοποιεί κοκκιοκύτταρα και μακροφάγα (GM-CSF) σε έμβρυα ποντικών. Αυτός ο αυξητικός παράγοντας είναι γνωστό ότι βρίσκεται στο γυναικείο αναπαραγωγικό σύστημα και έχει θετική επίδραση στον αριθμό, την εμφύτευση και την ανάπτυξη των εμβρύων. Ο GM-CSF λειτουργεί δεσμευόμενος σε υποδοχείς της κυτταρικής επιφάνειας, (που υπάρχουν και σε ωάρια και σε έμβρυα) και βοηθάει στη ρύθμιση της κυτταρικής διαίρεσης και της βιωσιμότητας.

Αυτά τα καλλιεργημένα έμβρυα μεταφέρθηκαν σε γυναίκες (κατάλληλα προετοιμασμένες) εξετάσθηκαν αργότερα κατά την κύηση ή μετά τη γέννηση. Η καλλιέργεια σε κανονικό υλικό χωρίς τον παράγοντα GΜ-CSF οδηγεί σε χαμηλότερη ανάπτυξη εμβρύου, ταχεία ανάπτυξη μετά τη γέννηση, αυξημένη μάζα σώματος ως ενήλικος και μεγαλύτερα αποθέματα λίπους στην κοιλιά συγκρινόμενα με controls που δεν είχαν αναπτυχθεί ως έμβρυα.
Η έκθεση του εμβρύου στον παράγοντα GM-CSF μειώνει σημαντικά όλες αυτές τις παράπλευρες συνέπειες της καλλιέργειας.

Ο χαμηλότερος ρυθμός ανάπτυξης του εμβρύου των καλλιεργημένων εμβρύων φαίνεται πιθανός να προκαλείται από τη μείωση του όγκου της περιοχής του πλακούντα, που είναι υπεύθυνος για την ανταλλαγή θρεπτικών ουσιών.

Η παρουσία του GM-CSF αναστρέφει τις περισσότερες συνέπειες της καλλιέργειας στη δομή του πλακούντα. Αυτά τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι συνέπειες καλλιέργειας εμβρύων χωρίς GM-CSF προσομοιάζουν με το αποτέλεσμα που έχουν θρεπτικοί περιορισμοί στο έμβρυο, που παρουσιάζονται όταν υπολειτουργεί ο πλακούντας.

Τι σημαίνουν όλα αυτά για την εξωσωματική γονιμοποίηση;
Είναι πιθανόν ο παράγοντας GM-CSF να αποτελεί ένα από τα «μαγικά» συστατικά που θα βοηθήσουν την εξωσωματική γονιμοποίηση στον άνθρωπο.

Εκτός από τον GM-CSF υπάρχουν και πολλοί άλλοι παράγοντες στο πολύπλοκο περιβάλλον της μήτρας (πριν την εμφύτευση), που έχει αναφερθεί ότι επιταχύνουν την εμβρυϊκή ανάπτυξη.

Η μελέτη πάνω στον GM-CSF δίνει έμφαση στο γεγονός ότι τα καλλιεργητικά υλικά που προωθούν σε μεγαλύτερο βαθμό την ανάπτυξη βλαστοκύστης, μπορεί να μην οδηγούν απαραίτητα και στο καλύτερο αναπτυξιακό αποτέλεσμα του εμβρύου.
Μία εταιρεία έχει ήδη πραγματοποιήσει μια μεγάλη μελέτη σχετικά με καλλιεργητικά υλικά και την επίδραση της κυτοκίνης στα ανθρώπινα έμβρυα. Η μελέτη έδειξε ότι υπάρχει σημαντική θετική επίδραση του GΜ-CSF σε ομάδα γυναικών με προηγούμενες αποβολές, ενισχύοντας την πεποίθηση ότι ο παράγοντας επηρεάζει το ρυθμό εμφύτευσης του εμβρύου.
Το καλλιεργητικό υλικό που περιέχει τον παράγοντα είναι διαθέσιμο στο ΜΗΤΕΡΑ- IVF με το ονομα «Embryogen»

Comments

Popular Posts