Παρασκευή, 28 Δεκεμβρίου 2007

MITERA IVF

The Mitera website is now in ......english read more about the Hospital, its facilities and the Assisted conception Unit below...

Τετάρτη, 19 Δεκεμβρίου 2007

ΥΑΛΟΠΟΙΗΣΗ ( VITRIFICATION)
Περίπου το 20% των απογόνων που γεννιούνται στον κόσμο μέσω της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής (IVF) κρυοσυντήρηση ωαρίων και εμβρύων.

Οι κρύσταλλοι πάγου δεν θα έπρεπε ποτέ να επιτρέπεται να εμφανίζονται και να μεγαλώνουν στο εσωτερικό των κυττάρων του εμβρύου και γι’αυτό έχουν αναπτυχθεί 2 βασικές προσεγγίσεις:

Α)Η ελεγχόμενη σταδιακή κατάψυξη
Β)Το πρωτόκολλο της υαλοποίησης

Βασικές αρχές της κρυοσυντήρησης

1.Αρχική έκθεση του κρυοπροστατευτικού (το εσωκυττάριο νερό πρέπει να έχει
αφαιρεθεί).
2.Πάγωμα* (με αργό/γρήγορο ρυθμό)σε υπό το μηδέν θερμοκρασία(-196οC).
3.Αποθήκευση
4.Απόψυξη ή ζέσταμα(σταδιακά ή γρήγορα).
5.Αραίωση και αφαίρεση του κρυοπροστατευτικού παράγοντα και αντικατάστασή του από το κυτταρικό και εσωκυττάριο υγρό σε ακριβή αναλογία.
6.Επιστροφή σε ένα φυσιολογικό περιβάλλον.

*Τα έμβρυα μπορούν να κρυοσυντηρηθούν ,όντας με το να γίνουν κρύα είτε αργά(0.3oC/min) είτε γρήγορα.(10,000oC/min).

Η υαλοποίηση δεν είναι μια καινούρια τεχνική και εφαρμόζεται ευρέως σε άλλα μέρη του κόσμου μόνο που τώρα κερδίζει δημοτικότητα στην Δύση.

Η υαλοποίηση περιγράφθηκε πρώτα σαν μια δυναμική εναλλαγή της σταδιακής κατάψυξης το 1985. Αφού η βλάβη στα ωάρια από το ρίγος είναι χρονικά εξαρτώμενη, το λογικό είναι να εμποδιστεί ο σχηματισμός πάγου και η βλάβη από το κρύωμα σε αρκετά γρήγορο ρυθμό να στερεοποιήσει το εσωκυττάριο νερό πριν αυτό κρυσταλλοποιηθεί.

Τα ανθρώπινα ωάρια έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε νερό και συνεπώς είναι υπερβολικά εύθραυστα και ευαίσθητα σε όλες τις μεθόδους κατάψυξης. Οι μέθοδοι της ελεγχόμενης σταδιακής κατάψυξης δεν είναι πάντα επιτυχείς, διότι επιτρέπουν τον σχηματισμό μερικών ενδοκυτταρικών κρυστάλλων πάγου ,οι οποίοι δημιουργούν μερική καταστροφή στα έμβρυα και σοβαρή καταστροφή στα περισσότερα ωάρια καθιστώντας τα μη χρήσιμα.


Εντούτις, η υαλοποίηση αποφεύγει την καταστροφή που προκαλείται από τον σχηματισμό κρυστάλλων στο εσωτερικό των κυττάρων , αυξάνοντας δραματικά το βαθμό επιβίωσής τους.


Υγιή παιδιά έχουν ήδη γεννηθεί μετά από γονιμοποίηση από υαλοποιημένα ωάρια.
Άλλο πλεονέκτημα της υαλοποίησης είναι ότι είναι δυνατό να παρατηρεί κάποιος κάθε στάδιό της μέσα στο εργαστήριο.

Θ. Μαυρέλη

ΜΗΤΕΡΑ


Διάβασε περισσότερα για την κατάψυξη στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή…….Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 2007

Εφαρμογή των Μεθόδων Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής
Νόμος & Εξωσωματική Γονιμοποίηση


Εθνική Αρχή ΙΥΑ, ΤΘ 8234, 100 10 Αθήνα www.iya.gr
Η Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (ΙΥΑ) είναι ανεξάρτητη διοικητική αρχή, η οποία ιδρύθηκε με τον νόμο 3305/2005 και άρχισε να λειτουργεί τον Δεκέμβριο του 2005 (ΦΕΚ 1710/Β/2005).Ελληνική Νομοθεσία Αρ. Νόμου 3305 - κατεβάστε το παρακάτω αρχείο (.pdf)
http://www.mohaw.gr/gr/theministry/nomothesia/nomothesia3

Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου 2007

VITRIFICATION (ΥΑΛΟΠΟΙΗΣΗ in GREEK):About 20% of all offspring born worldwide from IVF cycles are from oocyte and embryo cryopreservation.


Ice crystals should never be allowed to appear and grow inside the cells of the embryo and two basic approaches were developed:

A) Controlled slow-rate freezing
B) Vitrification protocol

Main Principles of Cryopreservation

Initial exposure to cryoprotectant (intracellular water has to be removed)
Cooling* (slow / rapid) to subzero temperature (-196°C)
Storage
Thawing or Warming (slowly or rapidly)
Dilution and removal of the cryoprotectant agent and replacement of the cellular and intracellular fluid at precise rate
Return to a physiological environment

*Embryos can be successfully cryopreserved by being cooled slowly (0.3°C/min) or rapidly (³ 10,000°C/min)


Vitification is not a new technique and practised widely in other parts of the world but only now is it gaining popularity in the west.

Vitrification, or achieving a glass-like state (-130°C for water), was first described as a potential alternative to slow freezing in 1985. Since chilling injury to oocytes is time dependent, the rationale is to prevent ice formation and injury by cooling at a rate fast enough to solidify the intracellular water before it can crystallize.Human eggs have high water content and are therefore extremely fragile and sensitive to all freezing procedures.
Controlled rate slow-freezing methods do not always succeed because they allow some intra-cellular ice crystal formation that causes some damage to embryos, and severe damage to most eggs, render them unusable. However, vitrification avoids the damage caused by crystal formation inside the cell increasing dramatically their survival rate.
Healthy children have already been born after insemination of vitrified oocytes.
Another advantage of vitrification is that it is possible to observe the entire procedure in the laboratory.

Read more on freezing in ivf…..Freezing of human sperm, oocytes and Embryos

Human eggs


Unfortunately, the technology to freeze human eggs is still being developed. Due to the low success rates of this procedure, our centre does not routinely offer egg freezing but only in specific cases.

Sperm freezing


Sperm can be frozen on demand and tolerate freezing more readily than Embryos. Its small water content and tightly packed DNA head make freezing sperm relatively easy. Since1953 human semen has been successfully cryopreserved, with pregnancies thereafter.If sperm can be found in testicular tissue from azospermic men this too can be frozen. We can freeze sperm for men who cannot attend on the day of their partners' egg collection procedure, or for men who are anxious about producing a sample or for men due to undergo therapy and a loss in fertility may occur.
The sperm are stored in carefully labeled vials and lowered into a nitrogen tank.
Freezing and storing human embryos


Since 1984, thousands of babies have been born worldwide after having undergone embryo cryopreservation.Freezing of excess good quality Embryos allows for the transfer of fewer embryos in the stimulated IVF cycle and therefore ensures fewer high-order (triplets or more) multiple births. This process provides patients with a "back-up" should the initial fresh embryo transfer not result in a pregnancy, at a much lower cost than starting IVF all over again and often with minimal medications. Frozen embryo transfers have allowed many of our patients to achieve more than one pregnancy from a single cycle of ovarian stimulation.Freezing is a very traumatic procedure for an embryo and not all embryos survive. It is normal for one or more of the cells in the embryo to die as a result of the Freezing and thawing procedure. However, provided that the majority of the cells in an embryo survive, the embryo still has a chance to establish a pregnancy.
How are Embryos frozen?Embryos can be frozen at different times after fertilization. Most typically, Embryos are frozen 1,2,3 after fertilization but also recently at the blastocyst stage.Embryos are frozen with cryo-protectant, placed in special straws and stored in liquid nitrogen.

Do not be disheartened if there are no embryos capable of being frozen, the best embryos are always transferred-we do not wish to jeopardise the chance of a pregnancy by freezing the best embryos. Since freezing is a stressful process for an embryo, and only embryos that are growing well in the laboratory will tolerate the freezing procedure we only freeze if the embryo is of good quality.

how is slow freezing done

See video link opposite on YOUTUBE


Step 1. Before an embryo can be frozen, all the water that it contains must be removed. Since water expands in size as it turns to ice, water inside the embryo would burst the embryo if we simply placed it in the freezer. To prevent the embryo from shrivelling as the water is extracted, we replace the water with antifreeze. Antifreeze is a solution that does not expand in size when it freezes. The embryo is cooled to room temperature as the water is replaced with antifreeze.

Step 2. When most of the water has been removed the embryo is inserted into a carefully small straw, and placed in the cooling chamber of a controlled rate freezer.

Step 3. The embryo is then cooled very slowly. Slow cooling like this allows the embryologist to have precise control over the freezing process, to maximize water extraction from the embryo and to prevent formation of ice crystals that could harm the embryo. The freezing of the straw is manually induced at the end of the straw to prevent damage to the embryos.

Step 4. The cooled straw is placed into carefully labelled metal canes and lowered into the tank with other frozen Embryos. The entire process takes several hours and the embryo (s) are stored frozen at –196 C in liquid nitrogen.

read this in GREEK: http://www.kosmogonia.gr/40_04_freezingnew.htm

Κυριακή, 2 Δεκεμβρίου 2007

INTERNET & υποβοηθούμενη αναπαραγωγή στην Ελλάδα. – Τάσεις και γνώμες ασθενών
Στην Ελλάδα υπάρχουν αυτή τη στιγμή πάνω από 50 μονάδες εξωσωματικής γονιμοποίησης (ΕΙΜ. 2006) και πολλοί ειδικοί διαθέτουν προσωπικές ιστοσελίδες με πληροφορίες σχετικά με τις θεραπείες γονιμότητας.

Internet είναι μια καθιερωμένη και πολύτιμη πηγή πληροφοριών σχετικά με την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή στην Ελλάδα. Μεγάλη αύξηση της χρήσης του διαδικτύου για θέματα σχετικά με την υγεία παρατηρήθηκε σε σύγκριση με μια προηγούμενη μελέτη που έγινε το 2002 (Palmer, unpublished data). Πολλοί θα καλωσόριζαν την διάθεση ενός διαδικτυακού video/chatroom για την συζήτηση θεμάτων υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και εξωσωματικής γονιμοποίησης.

Εδώ παρουσιάζονται τα αποτελέσματα ενός ερωτηματολογίου που απαντήθηκε από ασθενείς σε μια μονάδα εξωσωματικής γονιμοποίησης, σχετικά με τη χρήση του διαδικτύου για θέματα υγείας. Ταυτόχρονα καταγράφηκαν e-mails προερχόμενα από την ιστοσελίδα της μονάδας σε μια περίοδο άνω των 30 μηνών και αναφέρονται τα σχετικά αποτελέσματα.

http://www.kosmogonia.gr/40_07_internetpaper.htm

Τρίτη, 27 Νοεμβρίου 2007

Οδηγίες χρήσης για τις πένες
Προσοχή!
Τα παρακάτω links οδηγούν σε σελίδες με οδηγίες χρήσης για τις ενέσεις FSH.Αν δεν καταλαβαίνετε οποιαδήποτε από τις οδηγίες, ρωτήστε τον γιατρό σας!
Οδηγίες χρήσης για τις πένες Puregon pen και Gonal-F pen

Puregon Pen
http://www.puregonpen.com/


Gonal F pen
http://www.fertilitylifelines.com/serono/products/gonalf/pen/instructions.jsp

Πέμπτη, 22 Νοεμβρίου 2007

Εξωσωματική γονιμοποίηση: Πρόοδος και κέρδη
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ από 3.000 παιδιά γεννιούνται κάθε χρόνο στη χώρα μας με τη μέθοδο της εξωσωματικής γονιμοποίησης ενώ γίνονται πάνω από 14.000 προσπάθειες. Η κάθε προσπάθεια κοστίζει από 1.500 ως 3.000 ευρώ και το συνολικό ποσόν που διακινείται ξεπερνάει τα 24 εκατ. ευρώ ετησίως.......http://portal.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_mc7_1_04/10/2007_185605#topup

Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2007

kosmogonia website upgraded


You may be having difficulty entering the kosmogonia.gr ivf website and kosmogonia forum for a few more days...we are having an overhaul of the site....please be patient. For the meantime I hope some of these pages on the kosmogonia blog are useful.

Τετάρτη, 14 Νοεμβρίου 2007

Αυξήστε την γονιμότητά σας!
Μια γυναίκα μπορεί να αυξήσει τη γονιμότητά της με αρκετούς τρόπους: να περιορίσει το κάπνισμα., το αλκοόλ, να πλησιάσει το ιδανικό σωματικό της βάρος, να μάθει να υπολογίζει τις γόνιμες μέρες τις, να βελτιώσει την διατροφή της. Ανάλογες προσπάθειες θα πρέπει να καταβάλει και ο σύντροφός της.

Πολλές έρευνες έχουν αποδείξει ότι το κάπνισμα βλάπτει ιδιαίτερα την γονιμότητα στις γυναίκες. Ελαττώνει την ροή του αίματος στις ωοθήκες, και αυξάνει την συγκέντρωση των ανδρογόνων (τεστοστερόνη), που σημαινει χειρότερη ποιότητα ωαρίων,σημαίνει κακή ποιότητα τραχηλικής βλέννης και πιο φτωχά αποτελέσματα όταν ένα ζευγάρι καταφεύγει σε μεθόδους υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.

Όσο αφορά στο σωματικό βάρος, χωρις να αναφερθώ σε λεπτομέρειες, έχει βρεθεί ότι καλύτερη γονιμότητα έχουν οι γυναίκες με φυσιολογικό βάρος, όχι υπέρβαρες αλλά ούτε υπερβολικά αδύνατες.

Επίσης σημαντική είναι η δίαιτα. Δεν πρέπει να κάνει αυστηρή δίαιτα μια γυναίκα όταν προσπαθεί να μείνει έγκυος η ακολουθεί μια μέθοδο υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Γρήγορες δίαιτες (πάνω απο 1 κιλό την την εβδομαδα) μειώνουν τα επίπεδα προλακτίνης, η οποία με την σειρά της κάνει ορμονικές διαταραχές όπως ανεπάρκεια ωχρού σωματίου στην δεύτερη φάση του κύκλου, ανώμαλη ανάπτυξη ωοθηλακίων στην πρώτη φάση και πτώση των οιστρογόνων.Οι δίαιτες με λίγα λόγια πρέπει να ειναι ήπιες και αργές. Όχι στη γρήγορη απώλεια βάρους.

Επισης το αλκοόλ βλάπτει την γονιμότητα τόσο στον άνδρα όσο και στην γυναίκα, οπότε καλό είναι στην διάρκεια των προσπαθειών για σύλληψη να περιοστεί η κατανάλωση αλκοόλ σε λογικά πλαίσια.

Πάρα πολύ βασικό είναι να ξέρει το ζευγάρι τις γόνιμες μέρες. Η ωορρηξία συμβαίνει 14 μέρες πριν την ερχόμενη περίοδο, με ένα περιθώριο 2 ημερών πάνω κάτω.
Μια γυναίκα μπορεί να καταλάβει πότε έχει ωορρηξία από την αύξηξη της τραχηλικής βλέννης , από πιθανούς πόνους που έχουν πολλές γυναίκες κατά την διάρκεια τις ωορρηξίας, και βεβαια χρησιμοποιώντας τα τεστ που ανιχνεύουν την αύξηση της ορμόνης LH που προκαλεί την ωορρηξία.
Κοσμογονία

Βλ.Δυναμώστε το σπέρμα σας!!!!!, Φυσική Ιατρική και Υπογονιμότητα
@ kosmogonia.gr

Σάββατο, 10 Νοεμβρίου 2007

Little known pages of kosmogonia


Here are some little known pages from the greek kosmogonia section, hidden away in the vast information website, seldomn seen but I think worth a look!!!!


Στην εμβρυομεταφορά θα σας δώσουμε μια φωτογραφία από τα έμβρυα που σας μεταφέραμε . Για τις πληροφορίες που σας ενδιαφέρουν θα μιλήσετε με τον Γιατρό σας ή με τους εμβρυολόγους..........

here's some info how to jugde your embryos
http://www.kosmogonia.gr/40_01_photogr.htm

Κριτήρια με βάση τη μορφολογία
Η παρατήρηση των εμβρύων είναι βασισμένη σε 4 κυρίως κριτήρια:τον αριθμό των κυττάρων του εμβρύου, τη συμμετρία και το σχήμα του εμβρύου, την παρουσία θραυσμάτων και την ποιότητα του κυτταροπλάσματος.....
http://www.kosmogonia.gr/40_02_morhology3.htm

Εμβρυομεταφορά γίνεται την 2η , 3η μέρα ή ...την 5η , 6η μετά την γονιμοποίηση(Στάδια Βλαστοκύστης).....
here's some info on what is and what is not a blastocyst!

http://www.kosmogonia.gr/40_03_bcet.htm

Πώς καταψύχονται τα έμβρυα;
Τα έμβρυα μπορούν να καταψυχθούν σε διαφορετικούς χρόνους μετά τη γονιμοποίηση.....
when are embryos, eggs and sperm frozen?

http://www.kosmogonia.gr/40_04_freezingnew.htm

G.A.P.

Δευτέρα, 22 Οκτωβρίου 2007

Το κόστος που εχει μια προσπαθεια εξωσωματικής

addition to http://www.kosmogonia.gr/06_05_cost.htm

Τα περισσότερα ασφαλιστικά ταμεία καλύπτουν ικανοποιητικά το κόστος της φαρμακευτικής αγωγής για περιορισμένους κύκλους θεραπείας.

ΙΚΑ
4 προσπάθειες για πρόκληση ωορρηξίας και 4 προσπάθειες IVF.

Χορηγούνται δωρεάν οι γοναδοτροπίνες ενώ τα υπόλοιπα φάρμακα της αγωγής με συμμετοχή 25%.

Ωστόσο στην IVF δίδεται και επίδομα 350 Euro / προσπάθεια.

ΤΕΒΕ / ΔΕΗ / ΟΓΑ / ΤΑΞΥ

Συμμετοχή 25% σε όλα τα φάρμακα.ΝΑΤ

Συμμετοχή 10% σε όλα τα φάρμακα

Η σημαντική καινοτομία, που φέρνει το νομοσχέδιο για την ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή (2005) έγκειται στο ότι όλα τα ασφαλιστικά ταμεία θα καλύπτουν στο εξής τη διαδικασία της εξωσωματικής γονιμοποίησης.

UPDATE - Ετήσια Έκθεση 2006 Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής

http://www.iya.gr/index.cfm/cat/7/doc/3

Σάββατο, 6 Οκτωβρίου 2007

Γονιμοποίηση plus

1η ημέρα-Το γονιμοποιημένο ωάριο περιέχει 2 προπυρήνες (Το ένα με το DNA της μητέρας και το άλλο το DNA του πατέρα)


Η διαδικασία της τεχνητής γονιμοποίησης αρχίζει την ίδια ημέρα της ωοληψίας και το επόμενο πρωινό θα ενημερωθείτε για το αποτέλεσμα. Οι απόφαση για κατάψυξη εμβρύων, εμβρυομεταφορά στο στάδιο βλαστοκύστης, υποβοηθούμενη εκκόλαψη θα συζητηθούν πριν την εμβρυομεταφορά.

Το πρωινό μετά την ωοληψία θα ενημερωθείται για τον αριθμό των ωαρίων που γονιμοποιήθηκαν. Το γονιμοποιημένο ωάριο περιέχει δύο προπυρήνες (ο ένας με το γενετικό υλικό της μητέρας και ο άλλος με του πατέρα).

Θα γονιμοποιηθούν όλα τα ωάριά μου;

Icsi ή IVF;

Ποιά μέρα θα γίνει η εμβρυομεταφορά ;

Οι παράγοντες που λαμβάνονται συνήθως υπ'όψιν για την επιλογή εμβρύων για εμβρυομεταφορά είναι οι εξής:

see www.kosmogonia.gr

Παρασκευή, 5 Οκτωβρίου 2007

Πριν την εξωσωματική-Αιματολογικές εξετάσεις

Εφαρμογή της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής


Άρθρο 4.3


Εξετάσεις για το ζεύγος πριν την έναρξη της προσπάθειας:


1.Ηπατίτιδα B και C2.Σύφιλη3.HIV (I,II)
download info from ΜΗΤΕΡΑ IVF

Τρίτη, 2 Οκτωβρίου 2007

IVF sites Boom in Greece
Too much information?

Patients , are now, much more well informed ..familiar with many health issues thanks to the internet.

Is attained knowledge a basis to start a dialog with your doc?..or does it just infuriate him?

Is there too much information confusing you on the web ?-please vote in our survey to the right and comment on this blog.


The web revolution has meant free, fast anonimnos communication to all with a computer.


http://www.kosmogonia.gr/ set out it's independant IVF information website some 6 years ago, when Greece had the lowest internet use in Europe and few websites existed in Greece that concerned assisted reproduction.


Couples looking for help with their fertility matters are generally young and computer literate, IVF units recognise this and nowadays many IVF docs and all clinics have their own website.


A survey conducted at Mitera assisted reproduction unit shown many patients in Greece would like their doctor to have a website, to contact their doctor via e-mail and even book an appointment but would never choose a doctor based on his or her website.


survey (in Greek) http://www.kosmogonia.gr/40_07_internetpaper.htm


(Η χρήση του διαδικτύου για πληροφορίες σχετικά με την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή στην Ελλάδα. – Τάσεις και γνώμες ασθενών )


(for a copy in english please provide email address)


Overseas patients (bypassing difficulties in their native country) have little choice but to choose (at least initially) a doctor or clinic based on the website presentationhttp://www.kosmogonia.gr/ enjoys between 500 to 800 visitors a month (large for a special interest site) with 70% visitors from Greece, next 5% from Germany and 4% from the UK.key words include ΑΝΔΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ , ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ , εξωσωματική γονιμοποίηση or ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ but the most popular in Greece remains IVF!

Δευτέρα, 1 Οκτωβρίου 2007