Γονιμοποίηση plus

1η ημέρα-Το γονιμοποιημένο ωάριο περιέχει 2 προπυρήνες (Το ένα με το DNA της μητέρας και το άλλο το DNA του πατέρα)


Η διαδικασία της τεχνητής γονιμοποίησης αρχίζει την ίδια ημέρα της ωοληψίας και το επόμενο πρωινό θα ενημερωθείτε για το αποτέλεσμα. Οι απόφαση για κατάψυξη εμβρύων, εμβρυομεταφορά στο στάδιο βλαστοκύστης, υποβοηθούμενη εκκόλαψη θα συζητηθούν πριν την εμβρυομεταφορά.

Το πρωινό μετά την ωοληψία θα ενημερωθείται για τον αριθμό των ωαρίων που γονιμοποιήθηκαν. Το γονιμοποιημένο ωάριο περιέχει δύο προπυρήνες (ο ένας με το γενετικό υλικό της μητέρας και ο άλλος με του πατέρα).

Θα γονιμοποιηθούν όλα τα ωάριά μου;

Icsi ή IVF;

Ποιά μέρα θα γίνει η εμβρυομεταφορά ;

Οι παράγοντες που λαμβάνονται συνήθως υπ'όψιν για την επιλογή εμβρύων για εμβρυομεταφορά είναι οι εξής:

see www.kosmogonia.gr

Comments

Popular Posts