Δευτέρα, 12 Σεπτεμβρίου 2011

Dr. Csaba Pribenszky@ IVF-MHTEPA
Την Πέμπτη 8/9/2011 επισκέφτηκε την μονάδα IVF (εξωσωματική) του μαιευτηρίου «ΜΗΤΕΡΑ» ο Dr। Csaba Pribenszky (scientific director, Cryo Mangement Ltd), πρωτοπόρος της τεχνικής «time- lapse». Διαρκής παρακολούθηση
εμβρυακής ανάπτυξης Πέρασε όλη τη μέρα στη μονάδα της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και συνομίλησε με το επιστημονικό προσωπικό. Το βράδυ έδωσε ομιλία με θέμα « Η συνεχής παρακολούθηση της εμβρυικής ανάπτυξης και της μη παρεμβατικής ανευπλοειδίας στην κλινική πράξη», στην οποία συμμετείχαν οι μαιευτήρες- γυναικολόγοι και οι εμβρυολόγοι της IVF-MHTEPA (μονάδα εξωσωματικής).
Τι είναι η τεχνική time-lapse ?

Για πρώτη φορά ένας επωαστής που μπορεί να παρακολουθεί την ανάπτυξη εμβρύων, βοήθησε στο να μείνει μία γυναίκα έγκυος μέσω εξωσωματικής γονιμοποίησης (IVF). Με τα υπάρχουσα συστήματα, το έμβρυο πρέπει να βγει από τον επωαστή για να εκτιμηθεί η ανάπτυξή του. Αλλά ο καινούργιος επωαστής παρακολουθεί συνεχώς το έμβρυο μέσω του time-lapse βίντεο. Στο βίντεο του συστήματος μπορεί να καταγραφεί ένα ωάριο από την στιγμή που έχει ληφθεί (μέσω εξωσωματικής γονιμοποίησης) μέχρι και εκείνη που ως έμβρυο πλέον θα μεταφερθεί"

Οι συσκευές αυτές βοηθούν στην επιλογή των υγιέστερων εμβρύων και μπορούν να βελτιώσουν τα ποσοστά επιτυχίας της IVF. Τα στάδια-κλειδιά μπορούν τώρα να καταγραφούν, όπως πχ η ακριβής στιγμή σύντηξης του ωαρίου με το DNA του σπερματοζωαρίου ή τη στιγμή της πρώτης διαίρεσης που είναι ένα σημαντικό βήμα. Καθαρές και σαφής πληροφορίες μπορούν να καταγραφούν με το να επανεξετάζουμε το βίντεο πριν την εμβρυο-μεταφορά.Πέμπτη, 1 Σεπτεμβρίου 2011

Research team breeds mice from sperm derived from stem cells


A world first - Kyoto University research team led by researchers Mitinori Saitou and Katsuhiko Hayashi has succeeded in producing normal baby mice from eggs fertilized with sperm created from induced stem cells (iPS cells) --
The accomplishment, published recently in the U.S. journal Cell, could help cast light on the mechanisms of reproduction, as well as open new avenues of treatment for infertility.
Led by professor Michinori Saito, they created the sperm from iPS cells produced from mouse embryonic cells in a multi-stage process. The iPS cells were first treated with two types of protein and a special reagent to turn them into ones very similar internally to those of 4 to 6-day-old embryonic cells. The addition of another protein then transformed these cells into ones very close to sperm or ovum precursors called primordial germ cells.
Ten weeks after transferring these cells into the testicles of a sterile male mouse, the researchers confirmed they had become sperm. The sperm were used to artificially fertilize eggs then implanted in the womb of a female mouse, which gave birth to a normal litter.
(The team also successfully performed the experiment with embryonic stem cells, with both the embryonic cells and iPS cells producing sperm that led to healthy adult mice with normal reproductive capacities).
The first generation of mice to be born using the stem cell-derived sperm now has grandchildren, leading the researchers to state that the new technology to a success. The team will now focus on creating sperm and egg stem cells from other animals.
"If we can create a lot of these primordial germ cells in a test tube, we can make progress on research into reproductive mechanisms, and that relates directly to discovering the causes of human infertility," Saito said. "However, mice and humans are very different. Considerable amount of basic research is probably necessary before it becomes clear whether our latest result are directly applicable to humans….Application to humans and other primates still has a lot of technical and ethical challenges, but I hope research will be accelerated dramatically."