Οδηγίες χρήσης για τις πένες
Προσοχή!
Τα παρακάτω links οδηγούν σε σελίδες με οδηγίες χρήσης για τις ενέσεις FSH.Αν δεν καταλαβαίνετε οποιαδήποτε από τις οδηγίες, ρωτήστε τον γιατρό σας!
Οδηγίες χρήσης για τις πένες Puregon pen και Gonal-F pen

Puregon Pen
http://www.puregonpen.com/


Gonal F pen
http://www.fertilitylifelines.com/serono/products/gonalf/pen/instructions.jsp

Comments

Popular Posts