Εφαρμογή των Μεθόδων Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής
Νόμος & Εξωσωματική Γονιμοποίηση


Εθνική Αρχή ΙΥΑ, ΤΘ 8234, 100 10 Αθήνα www.iya.gr
Η Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (ΙΥΑ) είναι ανεξάρτητη διοικητική αρχή, η οποία ιδρύθηκε με τον νόμο 3305/2005 και άρχισε να λειτουργεί τον Δεκέμβριο του 2005 (ΦΕΚ 1710/Β/2005).Ελληνική Νομοθεσία Αρ. Νόμου 3305 - κατεβάστε το παρακάτω αρχείο (.pdf)
http://www.mohaw.gr/gr/theministry/nomothesia/nomothesia3

Comments

Popular Posts