Τα ποσοστά επιτυχίας οχι στατιστικές υπερβολές

Τα ποσοστά επιτυχίας των τεχνολογιών υποβοηθούμενης αναπαραγωγής απο κλινικές υποβοηθούμενης γονιμότητας 2008 (ΗΠΑ) βρίσκονται στον εξής διαδικτυακό τόπο

ΠΗΓΗ- www.cdc.gov


*<24χρονών, Ποσοστό εγκυμοσυνών 45।0%, Ποσοστό γέννησης ζωντανών εμβρύων38,4%,

*24χρονών, Ποσοστό εγκυμοσυνών 50.0%, Ποσοστό γέννησης ζωντανών εμβρύων41.8%,

*25χρονών, Ποσοστό εγκυμοσυνών 46.8%, Ποσοστό γέννησης ζωντανών εμβρύων39.9%,

*26χρονών, Ποσοστό εγκυμοσυνών 47.8%, Ποσοστό γέννησης ζωντανών εμβρύων42.1%,

*27χρονών, Ποσοστό εγκυμοσυνών 50.6%, Ποσοστό γέννησης ζωντανών εμβρύων45.1%,

*28χρονών, Ποσοστό εγκυμοσυνών 50.1%, Ποσοστό γέννησης ζωντανών εμβρύων44.0%,

*29χρονών, Ποσοστό εγκυμοσυνών 49.6%, Ποσοστό γέννησης ζωντανών εμβρύων43.5%,

*30χρονών, Ποσοστό εγκυμοσυνών 48.2%, Ποσοστό γέννησης ζωντανών εμβρύων42.3%,

*31χρονών, Ποσοστό εγκυμοσυνών 48.9%, Ποσοστό γέννησης ζωντανών εμβρύων42.7%,

*32χρονών, Ποσοστό εγκυμοσυνών 47.7%, Ποσοστό γέννησης ζωντανών εμβρύων40.8%,

*33χρονών, Ποσοστό εγκυμοσυνών 46.8%, Ποσοστό γέννησης ζωντανών εμβρύων40.1%,

*34χρονών, Ποσοστό εγκυμοσυνών 43.6%, Ποσοστό γέννησης ζωντανών εμβρύων36.9%,

*35χρονών, Ποσοστό εγκυμοσυνών 40.6%, Ποσοστό γέννησης ζωντανών εμβρύων33.9%,

*36χρονών, Ποσοστό εγκυμοσυνών 38.3%, Ποσοστό γέννησης ζωντανών εμβρύων31.7%,

*37χρονών, Ποσοστό εγκυμοσυνών 35.6%, Ποσοστό γέννησης ζωντανών εμβρύων28.0%,

*38χρονών, Ποσοστό εγκυμοσυνών 34.0%, Ποσοστό γέννησης ζωντανών εμβρύων26.4%,

*39χρονών, Ποσοστό εγκυμοσυνών 29.6%, Ποσοστό γέννησης ζωντανών εμβρύων21.3%,

*40χρονών, Ποσοστό εγκυμοσυνών 26.7%, Ποσοστό γέννησης ζωντανών εμβρύων18.1%,

*41χρονών, Ποσοστό εγκυμοσυνών 22.5%, Ποσοστό γέννησης ζωντανών εμβρύων14.0%,

*42χρονών, Ποσοστό εγκυμοσυνών 17.6%, Ποσοστό γέννησης ζωντανών εμβρύων9.8%,

*43χρονών, Ποσοστό εγκυμοσυνών 12.3%, Ποσοστό γέννησης ζωντανών εμβρύων6.2%,

*44χρονών, Ποσοστό εγκυμοσυνών 7.5%, Ποσοστό γέννησης ζωντανών εμβρύων3.2%,

%

*>44χρονών, Ποσοστό εγκυμοσυνών 3.3%, Ποσοστό γέννησης ζωντανών εμβρύων1.3%,

Comments

Popular Posts