εξωσωματική γονιμοποίηση σε βιντεο στο εργαστήριό μας

Το ανθρώπινο ωάριο αποτελεί ένα μικροσκοπικό εργοστάσιο γεμάτο με ένζυμα και πρωτείνες που βοηθούν την ανάπτυξή του.
Αν του συμπεριφερθούμε καλά στο εργαστήριο, θα εξελιχθεί ως το καλύτερό του δυναμικό.Όπως κάθε κύτταρο, το ωάριο (γονιμοποιημένο ωάριο ή έμβρυο πριν την εμφύτευση) λειτουργεί σε ιδανικές συνθήκες ανάλογα με το pH (επίπεδο οξύτητας), τη θερμοκρασία και την οσμωτική πίεση (την καλύτερη ιονική κατάσταση του κυττάρου).
Το έργο του κλινικού εμβρυολόγου συνίσταται στο να ελέγχει και να διατηρεί σταθερές τις ιδανικές συνθήκες ανάπτυξης του εμβρύου για τις λίγες ήμερες που εκείνο χρειάζεται να περάσει έξω από το φυσικό του περιβάλλον.
Γαμέτες και έμβρυα είναι εξαιρετικά ευαίσθητα σε αλλαγές του μικρο-περιβάλλοντος.
Απαιτούνται επομένως άριστες συνθήκες εργαστηρίου ώστε να αποφεύγεται το εμβρυικό στρες.
Τα έμβρυα καλλιεργούνται σε ειδικά εμπλουτισμένα υλικά τα οποία μιμούνται τα φυσιολογικά «θρεπτικά» υλικά τους.
Φυλάσσονται σε επωαστήρες που είναι προγραμματισμένοι στην κατάλληλη θερμοκρασία και συγκέντρωση CO2, ώστε να αποδίδουν το pH που απαιτείται για τη λειτουργία των ενζύμων τα οποία είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη των εμβρύων.
Τα ωάρια και τα έμβρυα είναι επίσης ευαίσθητα σε τοξίνες και χημικές ουσίες στην ατμόσφαιρα –αυτός είναι και ο λόγος που αποφεύγονται οι έντονες οσμές στο εμβρυολογικό εργαστήριο και συνιστάται η χρήση εξειδικευμένων φίλτρων αέρα.
εξωσωματική γονιμοποίηση σε βιντεο στο εργαστήριό μας

Comments

Popular Posts