«νέα τεχνική» !!!!!!

Οι «ασθενείς» θα πρέπει να είναι σκεπτικοί όταν ακούν για μια «νέα τεχνική» στην εξωσωματική γονιμοποίηση και ιδιαιτέρως όταν εισπράττουν πληροφορίες από την τηλεόραση.
Δεν υπάρχει καμιά τεχνική που να είναι κατάλληλη για όλους τους ασθενείς για γονιμότητα και η εφαρμογή τέτοιων τεχνικών περιορίζεται σε συγκεκριμένες ομάδες ασθενών.


Π.χ.«Προεμφυτευτικός Γενετικός Έλεγχος Εμβρύου»

'η ......η διαδικασία εντοπισμού γενετικών ασθενειών και την εν συνεχεία επιλογή και εμβρυομεταφορά υγιών εμβρύων που αποκτήθηκαν με τη μέθοδο της Εξωσωματικής Γονιμοποίησης.


Η προεμφυτευτική διάγνωση για κληρονομικές γενετικές ασθένειες έχει πλέον εδραιωθεί σαν τεχνική κατάλληλη για ζευγάρια που έχουν προδιάθεση να φέρουν στον κόσμο ένα παιδί με γενετική ασθένεια.
Αλλα... .....
Η εξέταση εμβρύων για χρωμοσωμικές ανωμαλίες (ανευπλοειδία) που ευθύνονται για αποτυχία στην εμφύτευση πριν την εμβρυομεταφορά χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο παρ’όλο που η αποτελεσματικότητά της δεν είναι ακόμα εξακριβωμένη.

Ερωτήσεις που θέτεις στον εαυτό σου και στην επιστημονική ομάδα πριν ξεκινήσεις την διαδικασία της προεμφυτευτικής διάγνωσης.

Είμαι κατάλληλη υποψήφια για εξωσωματική γονιμοποίηση?

Είμαι κατάλληλη υποψήφια για προεμφυτευτική διάγνωση?

Για ποιους λόγους προχωρώ στην προ-εμφυτευτική διάγνωση?
α) Έλεγχος εμβρύου για πιθανές ανωμαλίες εξ αιτίας πολλών αποτυχημένων προσπαθειών εξωσωματικής γονιμοποίησης.
β) Το παιδί μου φέρει αυξημένη πιθανότητα να κληρονομήσει μία γενετική ανωμαλία ή ασθένεια από εμάς

Είναι δυνατόν να ανιχνευθεί η συγκεκριμένη γενετική ανωμαλία από ένα μόνο κύτταρο του εμβρύου?


Τι ποσοστό των εμβρύων δεν θα πάσχει?


Θα έχω αρκετό αριθμό ωαρίων έτσι ώστε να γίνει η βιοψία του εμβρύου και η γενετική διάγνωση?

Θα πρέπει να εγκαταλείψω την προσπάθεια μου αν τα έμβρυα είναι χαμηλής ποιότητας και δεν είναι δυνατή η βιοψία του εμβρύου?

Είμαι έτοιμη ενώ έχω υποβληθεί σε όλη την διαδικασία της θεραπείας τελικά να μην γίνει η εμβρυομεταφορά επειδή όλα τα έμβρυα δεν θα είναι υγιή?


Θα πρέπει να συνεχίσω με τον προγεννητικό έλεγχο αν ήδη έχει γίνει προ-εφυτευτική διάγνωση? ****παντα******

Comments

Popular Posts