Γενετική ποιότητα (ανδρική υπογονιμότητα )

Προσεγγίζοντας την ανδρική υπογονιμότητα από την πλευρά της γενετικής .

Ζευγάρια με Ανεξήγητη υπογονιμότητα μπορούν να ωφεληθούν με την εξέταση των σπερματοζωαρίων για απόπτωση, ανωμαλίες σπερματικού DNA, ανευπλοειδίες χρωμοσωμάτων & τεστ δομής της σπερματικής χρωματίνης.

Οι “ασθενείς” μπορεί να σπαταλήσουν πολύτιμο χρόνο ψάχνοντας γι’ αυτό που δεν είναι κατάλληλο…....Αυτές οι τεχνικές πρέπει μόνο να χρησιμοποιούνται όταν οι άλλες συμβατικές μέθοδοι έχουν εξαντληθεί και μόνο μετά την συμβουλή κάποιου επιστημονικού συμβούλου σε θέματα υπογονιμότητας.


Τεστ κατάτμησης σπερματικής χρωματίνης

Απόπτωση σπέρματος

Ανάλυση ανευπλοειδιών σπέρματος

Τεστ ανάλυσης μικροελλείψεων στο Y χρωμόσωμα

περισσότερα...
http://www.kosmogonia.gr/42_09_dnaintegrity.html

Comments

Popular Posts