Πέμπτη, 15 Μαΐου 2008

Μετά την δουλειά- τεστ σπέρματος

Παραδοσιακά τα τεστ σπέρματος γίνονται το πρωί, προκαλώντας συνωστισμό στις αίθουσες αναμονής και καθυστέρηση στην είσοδο στους ιδιωτικούς χώρους, γεγονός που προκαλεί δυσαρέσκεια και αυξάνει τα επίπεδα άγχους. Για αυτό το λόγο η Μονάδα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής του ΜΗΤΕΡΑ πρόσφατα άνοιξε τις πόρτες της σε μια απογευματινή εξυπηρέτηση, επιτρέποντας στους άντρες να επισκεφτούν την Μονάδα σε μια πιο ήσυχη περίοδο της ημέρας, με λιγότερη κίνηση και περισσότερη διακριτικότητα.

Για περισσότερες πληροφορίες τηλ. 210-6869827-30

http://www.kosmogonia.gr/42_12_stress.html

Δεν υπάρχουν σχόλια: