Ο χρόνος κατάψυξης των εμβρύων δεν επηρεάζει τα ποσοστά εγκυμοσύνης.Πολλά ζευγάρια με ρωτάνε για πόσο χρονικό διάστημα μπορούν να καταψύχουν είτε τα έμβρυα είτε τα ωάρια τους. Ο νόμος στην Ελλάδα επιτρέπει την κατάψυξη μέχρι 5 χρόνια το μέγιστο με την δυνατότητα παράτασης χρόνου εγκεκριμένη όμως από την Εθνική Αρχή Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής. Παρ’όλα τα παραπάνω, θεωρητικώς, μελέτες σε ζώα έχουν καταδείξει πως κατεψυγμένα έμβρυα θηλαστικών μπορούν να παραμείνουν στην κατάψυξη χωρίς να επηρεαστούν για μερικές χιλιάδες χρόνια
Και μία πρόσφατα δημοσιευμένη μελέτη που περιελάμβανε 12.000 έμβρυα, έδειξε πως το χρονικό διάστημα κατάψυξης δεν επηρεάζει την επιβίωση τους μετά την απόψυξη ούτε τα ποσοστά εγκυμοσύνης σε γυναίκες που έχουν υποβληθεί είτε σε in vitro γονιμοποίηση ωαρίων είτε σε δωρεά ωαρίων.
Οι επιστήμονες ανέλυσαν τα 21 χρόνια κατάψυξης που περιλαμβάνει το πρόγραμμα τους περιλαμβάνοντας 9.395 έμβρυα που προέρχονται από κύκλους IVF, 2.373 έμβρυα από δωρεά και 2.417 έμβρυα από κύκλους απόψυξης.

Ο χρόνος κρυοσυντήρησης κυμαινόταν μεταξύ 30 και 5.665 ημέρες. Τα «παλαιότερα» έμβρυα τα οποία οδήγησαν σε υγιείς γεννήσεις (δίδυμες εγκυμοσύνες) είχαν καταψυχθεί για 9,2 χρόνια.

Ο χρόνος κρυοσυντήρησης δεν επηρέασε σημαντικά τα ποσοστά επιβίωσης μετά την απόψυξη είτε πρόκειται για έμβρυα από IVF κύκλους είτε για ωάρια από κύκλους δωρεάς ωαρίων είτε για έμβρυα που έχουν καταψυχθεί στο στάδιο των προπυρήνων ή σε οποιοδήποτε άλλο στάδιο διαίρεσης.
Επιπλέον το διάστημα κρυοσυντήρησης δεν επηρέασε σημαντικά ούτε τα ποσοστά των κλινικών εγκυμοσυνών, των αποβολών, των εμφυτεύσεων ή των ζωντανών εγκυμοσυνών σε κύκλους IVF ή δωρεάς ωαρίων.

Οι συνάδελφοι κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι : «Τα παραπάνω ευρήματα οδηγούν σε καθησυχαστικά συμπεράσματα για την κρυοσύντηρηση των εμβρύων κάτω από αυστηρές συνθήκες εργαστηρίου.»


Πηγή: Fertility and Sterility 2008, Advance online publication

Όσον αφορά το θέμα της κατάψυξης εμβρύων είναι σημαντικό να κρατάτε επαφή με το κέντρο Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής αν έχετε έμβρυα σε κρυοσυντήρηση και φυσικά να ενημερώνετε το κέντρο για τυχόν αλλαγές στην διεύθυνσή σας ή του τηλεφώνου σας. Σε κάθε χώρα είναι δύσκολη η επαφή με ασθενείς μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα και η μοίρα των «ορφανών» εμβρύων έχει γίνει θέμα αντιπαράθεσης –κυρίως στη Μεγάλη Βρετανία όπου χιλιάδες έμβρυα έπρεπε να καταστραφούν επειδή οι ασθενείς δεν μπορούσαν να εντοπιστούν και το χρονικό διάστημα των 5 ετών που ορίζει ο νόμος είχε εξαντληθεί.

Πρέπει να θυμάστε ότι τα έμβρυα σας ανήκουν και δεν είναι ασυνήθιστο για τα ζευγάρια αν επιθυμούν να τα μεταφέρουν σε άλλο κέντρο.

Η διαδικασία περιγράφεται στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση.

kosmogonia
http://www.kosmogonia.gr/12_24_embtrans.htm


…….Θα ήθελα να προσθέσω ότι επειδή πολλές μονάδες προσφέρουν μια «καινούρια» τεχνική κατάψυξης η οποία καλείται υαλοποίηση (με πολλά διαφορετικά πρωτόκολλα) είναι ακόμη πιο σημαντικό να υπάρχουν γραπτές λεπτομέρειες ποιας μεθόδου κατάψυξης έχει γίνει και ποια υλικά έχουν χρησιμοποιηθεί. Επίσης πρέπει να φροντίζουμε να παρέχουμε τον κατάλληλο χρόνο στο κέντρο να προβεί σε παραγγελίες υλικών απόψυξης συμβατά με αυτά που έχει γίνει η κατάψυξη.

Comments

Popular Posts