Μελέτες δείχνουν τη μέθοδο ICSI καλύτερη από το IVF σε κύκλους με λίγα ωάριαΗ ενδοκυττάρια έγχυση σπερματοζωαρίων (ICSI), σε αντίθεση με τη συμβατική μέθοδο IVF, μπορεί να βοηθήσει στην επίτευξη ενός υψηλότερου ποσοστού κανονικών γονιμοποιήσεων σε κύκλους με εξαιρετικά λίγα ωάρια. Στη μελέτη υπογόνιμα άτομα με ένα έως τρια ωοκύτταρα ανά ωοληψία, χωρίστηκαν σε δύο ομάδες στις οποίες έγινε είτε ICSI είτε κλασικό IVF. Κατά τη διάρκεια της μελέτης, παρατηρήθηκαν οι ακυρώσεις του κύκλου, οι γονιμοποιήσεις, οι εμφυτεύσεις και οι εγκυμοσύνες ανά μεταφορά. Τα ποσοστά εγκυμοσυνων, εμφυτεύσεων, και γεννήσεων ανά μεταφοράς ήταν υψηλότερες στην ICSI ομάδα, η διαφορά όμως δεν ήταν στατιστικά σημαντική μεταξύ των δύο ομάδων.


Παρόλα αυτά η κανονική γονιμοποίηση έφτανε το ποσοστό του 86% στην ICSI ομάδα σε σύγκριση με την κλασική εξωσωματική γονιμοποίηση 69%.

Αν και τα όρια της χαμηλή ανταπόκριση των ωοθηκών δεν είναι σαφώς καθορισμένη, συνήθως μια ασθενής με <4>

Το αποτέλεσμα της εξωσωματικής γονιμοποίησης εξαρτάται άμεσα από τον αριθμό των εμβρύων που διατίθενται, και επομένως χαμηλός αριθμός εμβρύων θα μπορούσε να οδηγήσει σε μειωμένη ποσοστά εγκυμοσύνης.

Αν και το ICSI συνδέεται συνήθως με περιπτώσεις ολιγοσπερμίας ή και αζωοσπερμίας, θα μπορούσε να βοηθήσει αυτές τις ομάδες ασθενών στην απόκτιση περισσοτέρων γονιμοποιημένων ωαρίων.

Επίδεικνύοντας τις καλύτερες επιδόσεις του ICSI σε σύγκριση με το κλασσικό IVF σε κύκλους με λίγα ωάρια, η τρέχουσα μελέτη προτείνει το ICSI ως ανώτερη επιλογή για την αντιμετώπιση τέτοιων παθήσεων.

Τα αποτελέσματα της μελέτης έχουν δημοσιευτεί στο πρόσφατο τεύχος του περιοδικού Γονιμότητα και Στειρότητα, Του Yu-Tse Ou

Comments

Popular Posts