Ένα νέο test για τον υπολογισμό του κατακερματισμού σε σπερματικό DNA

Το test είναι μια εξέταση που δίνει εικόνα για την κατάσταση του σπερματικού DNA και τις πιθανότητες επιτυχούς εγκυμοσύνης.


Η ακεραιότητα του σπερματικού DNA σχετίζεται με την επιτυχή εγκυμοσύνη. Υψηλά επίπεδα κατακερματισμού μπορούν να μειώσουν την ποιότητα των εμβρύων και έχουν ως αποτέλεσμα αυτόματες αποβολές ή βιοχημικές κυήσεις. Ο κατακερματισμός του σπερματικού DNA επηρεάζει την ανάπτυξη του εμβρύου και μετά από ICSI.

Ακόμα και Άνδρες με φυσιολογικούς σπερματικούς παράγοντες έχουν βρεθεί να έχουν υψηλά ποσοστά κατακερματισμού. Το test ενδείκνυται για ζευγάρια με άγνωστους παράγοντες υπογονιμότητας και πολλαπλές αποβολές. Προτείνεται η ανάλυση του σπερματικού DNA να εμπεριέχεται στην αξιολόγηση υπογόνιμων ανδρών.

Ποσοστά <20%>30% έχουν μειωμένα ποσοστά επιτυχίας


Υποψήφιοι θεωρούνται άνδρες με αριθμό σπερματοζωαρίων >4x10 .6 /ml και άγνωστους παράγοντες υπογονιμότητας, ανεξάρτητα των υπόλοιπων σπερματικών παραγόντων.


Η εξέταση γίνεται με ραντεβού στο ΜΗΤΕΡΑ

Βλ. www.kosmogonia.gr

Comments

Popular Posts