Ευρωπαϊκή Βεβαίωση Εμβρυολόγων

Ο ρόλος του εμβρυολόγου είναι πολύ σημαντικός για την επιτυχία της θεραπείας και η εμπειρία των εμβρυολόγων συμβάλλει ζωτικά στην επιτυχία ενός κέντρου αναπαραγωγής.
Αν και οι ασθενείς παλιότερα δεν έιχαν συχνά προσωπική επαφή με τον εμβρυολόγο, το αντικείμενο της δουλειάς του ηταν καθοριστικό στην πορεία και επιτυχία της διαδικασίας
Ο κλάδος της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής είναι σχετικά καινούριος με την γέννηση της Louise Brown –του πρώτου «παιδιού του σωλήνα» το 1978- ήταν η απαρχή της “ειδικότητας” αυτής.

2009: Η εξωσωματική γονιμοποίηση είναι πλέον μία ιατρική πράξη ρουτίνας.

Αλλα...στις αρχές του 1980 κλινικές ομάδες σε συνεργασία με ερευνητές ανέπτυξαν επιτυχώς μεθόδους καλλιέργειας στο εργαστήριο.
Λόγω απουσίας κάθε ευκαιρίας για επαγγελματική εκπαίδευση σε αυτές τις μεθόδους όλες τις διαδικασίες τις ανέλαβαν άτομα ποικίλων ειδικοτήτων χωρίς να ειδικεύονται στις εργαστηριακές μεθόδους I.V.F ή ακόμα και χωρίς εργαστηριακή εμπειρία. Σαν αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης η επιστημονική κατάρτιση γινόταν είτε με εκπαίδευση είτε αυτοδίδακτα.
Μέχρι τα μέσα του 1990 η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή / I.V.F έζησε μία επανάσταση μέσω της βιοτεχνολογίας.

Πλέον η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή στηρίζεται στην επιστημονική γνώση και εμπειρία των ατόμων που ασχολούνται με αυτή.

Σήμερα οι εμβρυολόγοι απαιτούν καλύτερες θεμελιώδεις γνώσεις ώστε να μπορούν να προσαρμοστούν στις νέες τεχνικές και να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν την εξέλιξη της κυτταρικής βιολογίας και γενετικής στην I.V.F παρέχοντας ένα καλύτερο κλινικό αποτέλεσμα.

Η αναγνώριση πλέον των κλινικών εμβρυολόγων σαν ειδική κατηγορία επαγγελματιών κρίνεται αναγκαία και απαραίτητη.

Λόγω απουσίας επίσημης αναγνώρισης των Κλινικών Εμβρυολόγων σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες σαν ειδικότητα, η Eshre (Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ανθρώπινης Αναπαραγωγής και Εμβρυολογίας ), ανέπτυξε ένα σύστημα αξιολόγησης το οποίο παρέχει δύο επίπεδα πιστοποίησης:

1/ Ένα ανώτερο επίπεδο κλινικού εμβρυολόγου και
2/ βασικό επίπεδο κλινικού εμβρυολόγου.

Comments

Popular Posts