Καλό χειμώνα με FACELIFT

Tο εργαστήριο IVF του ΜΗΤΕΡΑ έχει ανακαινισθεί!!

Είμαστε πολύ περήφανοι για το νέο εργαστήριό μας.
Χρειάστηκε ένας χρόνος για το σχεδιασμό του και έχει διαμορφωθεί έτσι ώστε να προσφέρει το καλύτερο δυνατά εργασιακό περιβάλλον.Το ανακαινισμένο εργαστήριο καλύπτει μια επιφάνεια 45m2 και είναι εργονομικά σχεδιασμένο ώστε να εξυπηρετεί δύο χειρουργεία ταυτόχρονα, τα οποία γειτνιάζουν με το εργαστήριο. Η διαμόρφωση και ο εξοπλισμός του εργαστηρίου ακολουθούν τα πρότυπα που πρόσφατα προτάθηκαν από την ευρωπαϊκή οδηγία 2004/23/EC καθώς και το ελληνικό προεδρικό διάταγμα ΠΔ 26/2008.

Πιο συγκεκριμένα, το εργαστήριό μας διαθέτει HEPA φίλτρα και αέρα υπό θετική πίεση κλάσεως C που υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις που προϋποθέτει το προεδρικό διάταγμα (τουλάχιστον κλάσεως D). Σε αυτό συνεισφέρει και ο ειδικός ρουχισμός του εργαστηριακού προσωπικού, ο οποίος είναι σχεδιασμένος να μην απελευθερώνει ίνες και λοιπά σωματίδια, και καλύπτει μεγάλη επιφάνεια του σώματος για αποφυγή απελευθέρωσης μικροβίων στο εργαστηριακό περιβάλλον.

Οι τοίχοι και οι πάγκοι είναι καλυμμένοι με ειδική αντιμικροβιακή επίστρωση Corian (ομογενές, μη πορώδες υλικό χωρίς ανοιχτές ενώσεις που αποτρέπει τη δημιουργία επιμολύνσεων και είναι εύκολο στον καθαρισμό).

Ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί στο χρώμα που χρησιμοποιήθηκε για τα τοιχώματα, το οποίο είναι υδατοδιαλυτό, μη πτητικής φύσεως, δηλαδή απουσιάζουν οι πτητικές οργανικές ενώσεις όπως, η φορμαλδεΰδη, ακεταλδεΰδη και οι φαινόλες.

Η επίπλωση του εργαστηρίου είναι από ανοξείδωτο υλικό INOX, λόγω των προτερημάτων του ως προς την υγιεινή και καθαριότητα, την ανθεκτικότητα και την καλαίσθητη εμφάνιση. Για την επίστρωση του πατώματος έχει χρησιμοποιηθεί η ειδική κόλλα Thomsit η οποία είναι άοσμη (κατά το φυλλάδιο πληροφοριών για την ασφάλεια του υλικού σύμφωνα με την οδηγία 91/155/EC – ISO 11014-1) και συνεπώς μη επιβλαβής για τα έμβρυα και τους γαμέτες.

Το δάπεδο είναι καλυμμένο από πλαστική επίστρωση χωρίς γωνιώσεις ώστε να περιορίζεται η συσσώρευση μικροβίων, ενώ όλες οι σωληνώσεις και οι λοιπές συνδέσεις του εργαστηριακού εξοπλισμού δεν είναι ορατές στα τοιχώματα. Προκειμένου να υπάρχει απόλυτος έλεγχος των συνθηκών του εργαστηριακού περιβάλλοντος, απουσιάζουν τα παράθυρα και οποιεσδήποτε άλλες επιφάνειες που δεν μονώνουν καλά το εργαστήριο.

Επίσης η θερμοκρασία του χώρου είναι ελεγχόμενη και διατηρείται σταθερή, αφού διακυμάνσεις αυτής ενδέχεται να προκαλέσουν σοβαρές επιπτώσεις στην ανάπτυξη και βιωσιμότητα των ωαρίων και εμβρύων. Τέλος, ο φωτισμός του εργαστηρίου είναι χαμηλός και ρυθμιζόμενος, ώστε να μην επηρεάζονται τα ωάρια και τα έμβρυα.

Ο εργαστηριακός εξοπλισμός περιλαμβάνει επωαστικούς κλιβάνους στους οποίους η παροχή αερίων γίνεται με ανεξάρτητη γραμμή για τον καθένα, μικροχειριστήρια / μικροσκόπια για μικρογονιμοποίηση (ICSI) τοποθετημένα σε ειδικά αντικραδασμικά τραπέζια, θαλάμους νηματικής ροής, στερεομικροσκόπια και μικροσκόπια αντίθεσης φάσης, ανδρολογικό εργαστήριο για την ανάλυση και επεξεργασία σπέρματος, 2 χώρους συλλογής σπέρματος που γειτνιάζουν με το ανδρολογικό εργαστήριο και βρίσκονται σε διακριτικό και ήσυχο σημείο στο χώρο της μονάδας, και τράπεζα κρυοσυντήρησης όπου φυλάσσονται τα δείγματα.

Τόσο το ανδρολογικό εργαστήριο όσο και η τράπεζα κρυοσυντήρησης βρίσκονται σε ξεχωριστούς χώρους όπως υπαγορεύει το πρόσφατο προεδρικό διάταγμα ΠΔ 26/2008. Μόνο εξειδικευμένο προσωπικό έχει πρόσβαση στους χώρους του εμβρυολογικού εργαστηρίου και της τράπεζας κρυοσυντήρησης.

Ακόμη υπάρχει πρόσθετος εξοπλισμός όπως πεχάμετρο, συσκευές προσδιορισμού διοξειδίου του άνθρακα και θερμοκρασίας ηλεκτρονικού τύπου, φυγόκεντροι, ψυγεία για τη διατήρηση καλλιεργητικών υλικών, συσκευή ελεγχόμενης προοδευτικής κατάψυξης βιολογικού υλικού και δοχεία για την αποθήκευσή τους.

Τα δοχεία είναι συνδεδεμένα με ένα σύστημα συναγερμού ώστε να παρακολουθούνται αδιάλειπτα.

Όλος ο εξοπλισμός υποστηρίζεται από μια ειδική γεννήτρια σε περίπτωση διακοπής ρεύματος για όσο χρόνο χρειαστεί μέχρι να αποκατασταθεί η βλάβη διαφυλάσσοντας έτσι τα έμβρυα και τα υλικά που βρίσκονται στο χώρο. Επίσης, υπάρχει ένα εγκαταστημένο σύστημα σταθεροποίησης τάσης και αδιάλειπτης παροχής ρεύματος (UPS).

Επιπλέον, το εργαστήριο διαθέτει σύστημα ελέγχου και διασφάλισης ποιότητας σε ότι αφορά τη διαχείριση, επεξεργασία, διατήρηση, φύλαξη και προμήθεια των βιολογικών υλικών (γαμέτες, έμβρυα, αναπαραγωγικούς ιστούς).

Αυτό σημαίνει ότι διατηρούνται αρχεία εξοπλισμού, υλικού και αναλώσιμων στα οποία καταγράφεται κάθε σχετική δραστηριότητα.

Επίσης, διατηρείται βάση δεδομένων των εργαστηριακών αποτελεσμάτων και αντίγραφα ασφαλείας αυτής.

Η ασηψία τεκμηριώνεται με μικροβιακή καλλιέργεια που λαμβάνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα από διαφορετικά σημεία στο εργαστήριο και τα αποτελέσματα αυτής καταχωρούνται σε αρχεία.

Comments

Popular Posts