Πρότυπα ποιότητας για τους ιστούς και τα κύτταρα ανθρώπινης προέλευσης. Οδηγία για εξετάσεις πριν την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή

Υψηλότερους λογαριασμούς μπορεί να κληθούν να πληρώσουν τα άτεκνα ζευγάρια που καταφεύγουν στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβάλλει προληπτικές εξετάσεις πριν από κάθε κύκλο θεραπείας, αντί μόνο στην αρχή της προσπάθειας, όπως ίσχυε έως σήμερα.

Βρετανοί γιατροί δηλώνουν ότι είναι εξαιρετικά απίθανο να εμφανιστούν νέες λοιμώξεις, όπως για παράδειγμα HIV ή σύφιλη, μεταξύ των διαδοχικών κύκλων και ότι η νέα πρακτική θα αυξήσει το κόστος της θεραπείας, το οποίο σήμερα ανέρχεται περίπου στις 4.000 λίρες.
Η απαίτηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σημαίνει ότι τα ζευγάρια θα πρέπει να κάνουν εξετάσεις κάθε έναν ή δύο μήνες για HIV, ηπατίτιδα, Τ-λεμφοτροπικό ιό του ανθρώπου και σύφιλη.

Ο Dr. L. Gianaroli, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας για την Ανθρώπινη Αναπαραγωγή και Εμβρυολογία (ESHRE), δήλωσε ότι, σε πρόσφατη συνάντηση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε ότι όλοι οι ασθενείς πρέπει να ελέγχονται πριν από κάθε κύκλο θεραπείας και ότι όλες οι ευρωπαϊκές χώρες «πρέπει να συμμορφωθούν με αυτή τη σύσταση, η οποία δεν είναι ανοιχτή σε εθνικές ερμηνείες».

Ο Dr. Gianaroli απέστειλε επιστολή στα μέλη της ESHRE καλώντας τα επειγόντως να λάβουν δράση έναντι των «ανησυχητικών σημείων» για υποκειμενική ερμηνεία της οδηγίας 2004 για τους ιστούς και τα κύτταρα. -ευρωπαϊκή οδηγία 2004/23/EC- Πρότυπα ποιότητας για τους ιστούς και τα κύτταρα ανθρώπινης προέλευσης.

Όπως δήλωσε ο Dr. Gianaroli, μετά από 30 έτη IVF, 15 εκατομμύρια θεραπείες και τη γέννηση περίπου 3 εκατομμυρίων παιδιών, δεν υπάρχει καμία αναφορά για μετάδοση ιού στους τομείς που καλύπτονται από την οδηγία. Πρόσθεσε ότι η ερμηνεία που δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην οδηγία θα αυξήσει σημαντικά την κατανάλωση πόρων. «Συνέπεια αυτής της πρακτικής είναι ότι πολλά ζευγάρια που ζουν σε συντροφική σχέση στο ίδιο σπίτι θα πρέπει να ελέγχονται κάθε έναν ή δύο μήνες» σχολίασε ο Dr. Gianaroli.

Ο Dr. Allan Pacey, γραμματέας της Βρετανικής Εταιρείας Γονιμότητας και λέκτορας ανδρολογίας στο Πανεπιστήμιο του Sheffield, δήλωσε: «Η Βρετανική Εταιρεία Γονιμότητας (BFS) έχει κάποιες ανησυχίες σχετικά με αυτήν την ερμηνεία της οδηγίας της Ε.Ε. και τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει στις θεραπείες υπογονιμότητας στο Ην. Βασίλειο και ολόκληρη την Ευρώπη».

«Αν και υπάρχουν αρκετοί λόγοι να εξετάζονται οι ασθενείς για ορισμένους λοιμογόνους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένου του HIV, είναι σημαντικό ο χρόνος, η συχνότητα και η στρατηγική ελέγχου να βασίζονται σε τεκμηριωμένα στοιχεία. Μια γενική πολιτική προληπτικού ελέγχου που εφαρμόζεται χωρίς κρίση δεν βοηθά και είναι ακατάλληλη» πρόσθεσε ο Dr. Pacey.

Πηγή:Telegraph

Comments

Popular Posts