METABOLOMICS

Περισσότεροι από 10.000 κύκλοι εξωσωματικής γονιμοποίησης πραγματοποιούνται κάθε χρόνο στην Ελλάδα. Έχουμε προχωρήσει πολύ από την γέννηση της Louise Brown 30 χρόνια πριν ( η ίδια είναι μητέρα τώρα!).

Η τεχνολογία έχει προχωρήσει σε τέτοιο σημείο που μας επιτρέπει να παίρνουμε τα ωάρια και το σπέρμα και ενώνοντας τα να δημιουργούμε με αυτό τον τρόπο έμβρυα κάτι που παλαιότερα αποτελούσε εμπόδιο.

Αλλά με τους περιορισμούς σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες στον αριθμό των ωαρίων που μπορούν να γονιμοποιηθούν.... ή στον αριθμό των εμβρύων που μπορούν να μεταφερθούν- πως μπορούμε να επιλέξουμε το καλύτερο έμβρυο το οποίο είναι ικανό να οδηγήσει σε μια υγιή εγκυμοσύνη;

Σε ορισμένες χώρες μόνο ένα έμβρυο επιτρέπεται να μεταφερθεί – έτσι αν πρέπει να επιλέξεις μόνο ένα έμβρυο αυτό θα πρέπει να είναι το καλύτερο!

Επιλέγοντας ένα υγιές έμβρυο από μια ομάδα εμβρύων που καλλιεργούνται στο ίδιο τριβλίο παραμένει μια επιλογή αντικειμενικά.

Σήμερα αυτή η διαδικασία στηρίζεται στη μορφολογία . Οι περισσότεροι χρησιμοποιούν ένα βαθμολογικό σύστημα το οποίο στηρίζεται την ταχύτητα διαίρεσης των κυττάρων και πόσο φυσιολογικά τα κύτταρα εμφανίζονται.
Αυτό αποτελεί ένα αυστηρό σύστημα βαθμολόγησης από 1-5. Αυτό παρομοιάζεται όπως μπορεί να σας δει ο ιατρός σας από το απέναντι πεζοδρόμιο και να εκτιμήσει αν είστε υγιείς. Θα λάβετε ακριβείς πληροφορίες για ένα μόνο χρονικό διάστημα.

Η τεχνική του PGS ( προεμφυτευτικός γενετικός έλεγχος), η οποία στηρίζεται στην βιοψία ενός αναπτυσσόμενου εμβρύου και εξετάζει το γονιδίωμα του έχει δείξει ότι το ½ των φαινομενικά καλών εμβρύων είναι γενετικά ανώμαλα και ανίκανα να οδηγήσουν σε ένα υγιές μωρό.
Έτσι, αν μπορούσαμε γενετικά να εξετάσουμε τα καλύτερα έμβρυα, αυτό δεν θα οδηγούσε σε μεγαλύτερα ποσοστά επιτυχίας της IVF;

Αυτό είναι αμφιλεγόμενο... , το PGS είναι μια παρεμβατική τεχνική η οποία απαιτεί να αφαιρέσουμε ένα με δύο κύτταρα από το έμβρυο στο εργαστήριο της εξωσωματικής και να εξετάσουμε το DNA τους.

Μετά από χρόνια εφαρμογής στις μονάδες υποβοηθούμενης αναπαραγωγής όλου του κόσμου, αυτή η τεχνική έχει πολλά μειονεκτήματα και σε πολλές επιστημονικές δημοσιεύσεις η αποτελεσματικότητα της αμφισβητείται.

Metabolomics είναι η έρευνα των μικρομοριακών μεταβολιτών που παράγονται από τα έμβρυα κατά τις κυτταρικές διαδικασίες και μπορούν να αποτελέσουν το κλειδί στην επιλογή των καλύτερων εμβρύων.

Μετρώντας όλα τα παραπροϊόντα μεταβολισμού των κυττάρων μπορούμε να λάβουμε ένα μικρό “αποτύπωμα” .....της φυσιολογίας του κυττάρου ή του εμβρύου και αυτό μεταφράζεται στην κατάσταση υγείας του.

Οι ερευνητές προσπαθούν να μετατρέψουν αυτή τη νέα επιστήμη των Metabolomics σε μια μη παρεμβατική τεχνική έτσι ώστε να επιλέγεται το καλύτερο βιώσιμο και υγιές έμβρυο από το τριβλίο αυξάνοντας έτσι τις πιθανότητες εγκυμοσύνης.

Αυτή η ιδέα δεν είναι καινούρια!
Όταν ήμουν στο νοσοκομείο του Hammersmith, στο Λονδίνο στα τέλη της δεκαετίας του ΄80 είχα την χαρά να συναντήσω τον πρωτοπόρο στον τομέα του μεταβολισμού των εμβρύων, τον κύριο Henry Leese. Δουλεύοντας με έναν συνάδερφο και φίλο, τον κύριο Joe Conaghan, μελετούσαν τη μέτρηση της γλυκόζης στα έμβρυα και το σχετίζανε με την βιωσιμότητα τους. Αυτή η αρχική μεθοδολογία έπαιρνε αρκετές βδομάδες – τη στιγμή που παίρνανε τα βιοχημικά αποτελέσματα τα έμβρυα είχαν ήδη επιλεχθεί για την εμβρυομεταφορά στον ασθενή και η ίδια περίμενε τα αποτελέσματα του τεστ εγκυμοσύνης της.


Τώρα αυτό το τεστ διαρκεί 2 λεπτά.

Ο σκοπός αυτής της τεχνολογίας είναι να αναγνωρίσει τις διαφορές στον μεταβολισμό των βιώσιμων έναντι των μη βιώσιμων εμβρύων έτσι ώστε τα καλύτερα ποιοτικά έμβρυα να μπορούν να επιλεχθούν για εμβρυομεταφορά στην εξωσωματική γονιμοποίηση.Αυτή η μη παρεμβατική τεχνική αναλύει βιο-δείκτες σε καλλιεργητικά υλικά, τα οποία δεν χρησιμοποιούνται ξανά. Οι βιο-δείκτες μετριόνται ποσοτικά χρησιμοποιώντας φασματοσκοπική ανάλυση και προχωρημένη βιο-πληροφορική.


Μια πρόσφατη αναφορά κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ανιχνεύσιμες διαφορές υπάρχουν στο Metabolomic profil των καλλιεργητικών υλικών από έμβρυα που οδήγησαν σε εγκυμοσύνη σε αντιθεση με αυτά που δεν οδήγησαν.


Η Metabolomic μέθοδος έφτασε την υψηλή ευαισθησία και ειδικότητα > 85%.

Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να προβλέψει αν ένα έμβρυο θα οδηγήσει σε εγκυμοσύνη ή όχι στο 85% των περιπτώσεων.

Η Μονάδα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής του ΜΗΤΕΡΑ, θα προβεί σε μια κλινική δοκιμή για να εξακριβώσει την αποτελεσματικότητα αυτής της μεθόδου από το νέο έτος.

Comments

Popular Posts