Μεταφορά κρυοσυντηρημένου γενετικού υλικού

Το αποθηκευμένο γενετικό υλικό, είτε πρόκειται για σπέρμα είτε για έμβρυα, είναι ιδιοκτησία σας και με δική σας επιθυμία μπορεί να μεταφερθεί από μονάδα σε μονάδα. Από κλινική σε κλινική:

1.Πρέπει να δοθεί επαρκής χρόνος για να κανονιστούν τέτοιες συναλλαγές!
Ενημερώστε και τις δύο μονάδες για τις επιθυμίες σας και εξοφλήστε τυχών λογαριασμούς σας.

Προσοχή: Απαιτείται η κοινή συγκατάθεση και των 2 συντρόφων σε ό,τι αφορά τα έμβρυα ή μέσω πληρεξούσιου. Σε ό,τι αφορά τους γαμέτες χρειάζεται μόνο η συγκατάθεση του αντίστοιχου συντρόφου.

2.Ζητήστε πληροφορίες που αφορούν το γενετικό σας υλικό:αριθμό κατεψυγμένων αμπουλών, αριθμό εμβρύων, σε ποιο στάδιο βρίσκονται τα έμβρυα και σε τι υλικό κρυοσυντήρησης είναι αυτά αποθηκευμένα.

Προσοχή: Είναι σημαντικό να γνωρίζει το κέντρο στο οποίο μεταφέρονται τα έμβρυα με ποια μέθοδο και σε τι υλικό έχει πραγματοποιηθεί η κατάψυξη, εφόσον η απόψυξη πρέπει να γίνει με αντίστοιχο συμβατό υλικό το οποίο ίσως η μονάδα χρειάζεται να προμηθευτεί έγκαιρα (όπως συμβαίνει στη μέθοδο της υαλοποίησης).

3.Έντυπα συγκατάθεσης που χορηγούνται από το εκάστοτε κέντρο πρέπει να συμπληρωθούν για την απομάκρυνση και μεταφορά του υλικού.

4.Κανονίστε μια συγκεκριμένη μέρα για τη συλλογή και μεταφορά του υλικού που να εξυπηρετεί και τις 2 μονάδες. Η μεταφορά μέσω courier είναι αποκλειστικά δικιά σας επιλογή και ευθύνη.

Προσοχή: Το δοχείο μετσφοράς πρέπει να είναι κατάλληλο για το συγκεκριμένο σκοπό και να έχει ύψος το λιγότερο 45 εκατοστά.
Π.Χ Dry –shipper: Ξηρός μεταφορέας: κινητό δοχείο για μεταφορά κατεψυγμένου σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων.

Το μονωτικό εσωτερικό κάλυμμα βυθίζεται στο υγρό άζωτο και εσωτερικά παραμένει στεγνό. Στο δοχείο διατηρείται η πολύ χαμηλή του θερμοκρασία μέχρι και
30 ημέρες


Από άλλη χώρα:

Eιδικευμένοι μεταφορείς μεταφέρουν σπέρμα και έμβρυα.

Ειδική προσοχή πρέπει να δοθεί όταν η μεταφορά γίνεται μέσω αέρα. Η αεροπορική εταιρεία πρέπει να αναλαμβάνει την ευθύνη μεταφοράς του γενετικού υλικού υπό αυτές τις ιδιαίτερες συνθήκες.
Για να μειώσετε τα έξοδα, μπορείτε να ζητήσετε το κόστος ασφάλισης να είναι μειωμένο γιατί το αντικείμενο είναι πολύτιμο αποκλειστικά και μόνο για ΕΣΑΣ.
Μια ετικέτα τοποθετείται στο μεταφορέα επισημαίνοντας τη σημαντικότητα του υλικού:

«Προσοχή! Περιέχονται κατεψυγμένα έμβρυα της ΧΧΧΧ οικογένειας, χωρίς καμία οικονομική αξία.»

Σημειώνεται ότι μπορεί να χρειαστεί ειδική άδεια από τις δύο χώρες- ενημερωθείτε από τις μονάδες εξωσωματικής γονιμοποίησης.

Comments

Popular Posts