Βελτίωση των συνθηκών στο εργαστήριο εξωσωματικής

Υπάρχουν ενδείξεις ότι οι συνθήκες εντός ενός εργαστηρίου εξωσωματικής και ειδικά η ποιότητα του αέρα μπορεί να επηρεάσει σε σημαντικό βαθμό την ποιότητα της εργασίας και τα αποτελέσματα της.
Στην Ευρώπη υπάρχει η ευρωπαϊκή οδηγία 2004/23/EC η οποία καθορίζει τις συνθήκες που απαιτούνται όταν υπάρχει χειρισμός ανθρώπινων γαμετών και βλαστοκυττάρων, και στην Ελλάδα περιμένουμε όλες τις προδιαγραφές και τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την λειτουργια των κέντρων εξωσωματικής.
Λεπτομερείς αναφορές στον σχεδιασμό ενός εργαστηρίου εξωσωματικής με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες αναφέρονται στο πρόσφατα δημοσιευμένο άρθρο για το ESHRE (Ευρωπαική Εταιρεία Ανθρώπινης Αναπαραγωγής και Εμβρυολογίας) 2010 στην Ρώμη στο Fertility Magazine , volume 12 σελ.54

Link:

http://www.ivfonline.com/User/FertilityWorld/fertilityWorld.aspx

Comments

Popular Posts