4,3 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ LOUISE BROWN

Η Ευρώπη συνεχίζει να ηγείται στον κόσμο σε θεραπείες τεχνητής γονιμοποίησης κάθε χρόνο. Ο Jacques de Mouzon ,ο καινούργιος πρόεδρος της ESHRE’s European IVF Monitoring (EIM) group ,είπε πως 479.288 κύκλοι εξωσωματικής γονιμοποίησης (IVF) και μικρογονιμοποίησης (ICSI) έχουν πραγματοποιηθεί από 32 χώρες της Ευρώπης το 2007,περίπου 4 φορές περισσότερο από αυτές που έχουν γίνει στις ΗΠΑ.

Οι αριθμοί της Ευρώπης αντιπροσωπεύουν 110.000 μωρά που έχουν γεννηθεί με την μέθοδο της τεχνητής γονιμοποίησης ,η πλειονότητα αυτών συλλήφθηκαν με μικρογονιμοποίηση (ICSI) (67% από όλες τις καινούργιες θεραπείες). Παρόλα αυτά , υπάρχει ελάχιστη εναρμόνιση σε αυτόν τον τομέα με την αντίστοιχη ευρωπαϊκή δραστηριότητα.

Ανάμεσα στις ευρωπαϊκές χώρες ,ο μεγαλύτερος αριθμός τεχνικών γονιμοποίησης το 2007 έγινε στην Γαλλία (66.706), στη Γερμανία (62.322), στην Ισπανία (54.620), στο Ηνωμένο Βασίλειο(46.688) και στην Ιταλία (43.708).


Η Δανία συνεχίζει να ηγείται σε διαθεσιμότητα με 2558 κύκλους ανά εκατομμύριο πληθυσμού το 2007 ,ακολουθούμενη από το Βέλγιο (2.479 κύκλοι/εκατομμύριο), και οι δύο χώρες αυτή τη στιγμή έχουν γενναιόδωρες πολιτικές αποζημίωσης . Ανάμεσα στις χώρες με τους λιγότερους κύκλους ανά εκατομμύριο είναι η Γερμανία , η Πορτογαλία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Στην Δανία, το 2007, το 5% των παιδιών που έχουν γεννηθεί, έχουν συλλειφθεί με τεχνητή γονιμοποίηση.

Ωστόσο πάρα την περιορισμένη διαθεσιμότητα, ιδιαίτερα στις ευρωπαϊκές χώρες με μεγάλο πληθυσμό, τα ποσοστά εγκυμοσύνης συνεχίζουν να αυξάνουν βαθμιαία . Ο 11- χρόνια δεδομένων της ΕΙΜ έδειξε μια σταθερή αύξηση , από 26 στο 33% , ποσοστών εγκυμοσύνης ανά μεταφορά για την εξωσωματική γονιμοποίηση (IVF) και την μικρογονιμοποίηση (ICSI), από το 15 στο 22% για κατεψυγμένες μεταφορές και από 27%στο 46% από δωρεές ωαρίων και όλα αυτά παρότι υπάρχουν όλο και λιγότερες μεταφορές εμβρύων.

Κατά την ίδια περίοδο τα πολλαπλά ποσοστά γεννήσεων μειώθηκαν από το 30 στο 21% με τετραπλάσια μείωση στα τρίδυμα (triplets) από 3,7 στο 0,8% .Οι γεννήσεις διδύμων ήταν στα ίδια ποσοστά με το 2006 , 20,5%.

Μια προκαταρκτική αναφορά από τα παγκόσμια δεδομένα για το 2006 , που παρουσιάστηκε από τον Karl Nyrgen, πρώην πρόεδρος της EIM , αξιολόγησε την τρέχουσα παγκόσμια δραστηριότητα της τεχνητής γονιμοποίησης (ART) σε 1,5 εκατομμύρια κύκλους ανά χρόνο , προερχόμενη από 856.672 κύκλους αναφορικά με το ICMART. Αυτό ανταποκρίνεται σε 300.000 παιδιά που γεννιούνται κάθε χρόνο και ένα συσσωρευόμενο σύνολο 4,3 εκατομμυρίων από τον Louise Brown το 1978.

Ο μέσος όρος των γεννήσεων το 2006 ήταν 22,1%, αλλά με τεράστιες διαφορές στην διαθεσιμότητα , την πρακτική και τα αποτελέσματα. Ενώ στην Ευρώπη , η παγκόσμια τάση τείνει περισσότερο στην χρήση του ICSI παρά την IVF. Το 2006, η χρήση του ICSI αυξήθηκε κατά 2,5% σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο , σε σχέση με το 65,59% από όλους τους κύκλους ανά τον κόσμο. Στην Μέση Ανατολή στην ουσία κάθε κύκλος γίνεται με χρήση του ICSI. Σχεδόν τα 2/3 της παγκόσμιας δραστηριότητας της τεχνητής γονιμοποίησης πραγματοποιείται σε 7 χώρες, με τις περισσότερες στην Ισπανία (139.462 κύκλοι) και τις ΗΠΑ (12.427 κύκλοι) , ακολουθούμενες από την Γαλλία , την Γερμανία, την Ισπανία , την Αυστραλία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Με πολλαπλά ποσοστά εγκυμοσύνης που κυμαίνονται ανάμεσα στα 32 και 12% , το μερίδιο τον ένα έμβρυο και των δύο εμβρύων εμβρυομεταφορών διαφέρει ανά τον κόσμο το 2006 από 100% στην Αυστραλία και την Νέα Ζηλανδία στο 30% στην Ασία και την Μέσα Ανατολή.

Από: Βρέκα Μαλαματή, Βιολόγος Αναπαραγωγής ΜΗΤΕΡΑ

Comments

Popular Posts