Παιδιά με τρεις βιολογικούς γονείς ..

Μια καινούργια αμφιλεγόμενη τεχνική υποβοηθούμενης αναπαραγωγής μπορεί να βοηθήσει στην γέννηση υγειών παιδιών από τρεις γονείς।
Παιδιά με τρεις βιολογικούς γονείς μπορούν να γεννήθουν σύντομα।Εφ’όσον έγινε το πρώτο βήμα από τον υπουργό υγείας της Αγγλιας όσον αφόρα το συγκεκρίμενο ζήτημα μέσω μιας καινούργιας τεχικής πανώ στην υποβουηθούμενη αναπαραγωγή।
.

Όλο το ειδικό επιτελείο από τις Αρχές της Ανθρώπινης Αναπαραγωγή και Εμβρυολογίας (HFEA) μπορεί τωρα να εκτιμήσει την τεχνική αυτή και να μηδενίσει τις μιτοχονδριακές ασθένειες।

Μωρά που έχουν τις ασθένειες αυτές μπορεί να υποφέρουν από οξύ προβλήματα στο ήπαρ, αλλά και από καρδιακές και νευρολογικές ασθένειες।
।.

Πώς δουλεύει αυτή η τεχνική।
ΠΡΩΤΟΝ: Οι επιστήμονες δημιουργούν έμβρυα χρησιμοποιώντας τα ωάρια της μητέρας και τα σπέρμα του πατέρα।
ΔΕΥΤΕΡΟΝ: Ο πυρήνας που αποτελείται από των DNA των γονιών αφαιρείται από το γονιμοποιημένο ωάριο. Στην συνέχεια μεταφέρεται σε ένα έμβρυο-δέκτη το οποίο περιέχει υγιή μιτοχόνδρια. Από το έμβρυο-δέκτη έχει προηγουμένως αφαιρεθεί ο πυρήνας του.
ΤΡΙΤΟΝ: Το DNA του τελικού εμβρύου αποτελείται κατα 98% από το DNA των γονιών। Το υπόλοιπο 2% αντιπροσωπεύει το DNA των μιτοχονδρίων της γυναίκας-δότη.
.
Τα μιτοχόνδρια είναι τοποθετημένα σε κάθε ανθρώπινο κύτταρο και λειτουργούν σαν μια μπαταρία που παρέχει την απαιτουμένη ενέργεια στα κύτταρα για να λειτουργήσουν σωστά। Κληρονομούνται αποκλειστικά από την μήτερα.

Το μιτοχονδριακό DNA δεν υπάρχει στον πυρήνα του γονιμοποιημένου ωαρίου, γεγονός που σημαίνει πως είναι εύκολο για τους επιστήμονες να εξάγουν τον πυρήνα αυτού και να τον εισάγουν σε ένα άλλο γονιμοποιημένο ωάριο-δέκτη।

Το τελικό έμβρυο θα έχει κληρονομήσει το 98% του γενετικού του υλικού από την μητέρα και τον πατέρα του ένω το υπόλοιπο 2% θα προέρχεται από την μητέρα-δότη।

Ένας ομιλητής από το τμήμα της Αναπαραγωγικής Ιατρικής του Πανεπιστημίου του Newcastle, ο οποίος ανέπτυξε αυτήν την τεχνική είπε: Δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι να εφαρμόσουμε την τεχνική αυτή στους ασθενείς αλλά η επιστήμη προχώραει με πολύ γοργούς ρυθμούς και πρέπει να συγκαλεστεί συμβούλιο για να ξανασυζητήσουμε το θέμα.
‘Προβλέπουμε πως η διαδικασία της επαναξέτασης θα διαρκέσει περίπου ένα χρόνο γι αυτό ζητάμε να ξεκινήσει από τώρα।

‘Ως Ιατροί έχουμε καθήκον να θεραπεύουμε ασθένειες αλλά και να γίνεται πρόληψη γι αυτές। Με την ύπαρξη ασθενειών που δεν έχουν ακόμα θεραπεία, η ανάγκη(imperative) για την εύρεση νέων θεραπειών είναι ακόμα σπουδαιότερη.

‘Φυσικά κάμια θεραπεία δεν είναι εντελώς ακίνδυνη, και αν υπάρχει κίνδυνος πρέπει να τον ποσοτικοποιήσουμε έτσι ωστε οι γιατροί να μπορούν συζητήσουν το σχετικό ρίσκο αλλά και τα οφέλη με τους ασθενείς τους και τις οικογένειες αυτών।

Ένας ομιλητής απο το τμήμα της υγείας είπε: ‘Ζητήσαμε απο τις Αρχές της Ανθρώπινης Αναπαραγωγής και Εμβρυολογίας να συντονίσουν μια ειδική ομάδα ώστε να εκτιμήσουν την αποτελεσματικότητα αλλά και την ασφάλεια της νέας τεχνικής για την θεραπεία των μιτοχονδριακών ασθενειών।

‘Η θεραπεία αυτή δεν πιθανή ακόμα λόγω της υπάρχουσας νομοθεσίας. Εμείς καλωσορίζουμε την επιστημονική καινοτομία και η ομάδα αυτή πρόκειται να ερευνήσει την ασφάλεια της τεχνικής αυτής και έπειτα να κάνει μια σχετική αναφορά των αποτελεσμάτων σε εμάς.
‘Μόλις η ομάδα αυτή μας δώσει την προαναφερθείσα αναφορά, βασισμένη στα διαθέσιμα στοιχεία, μπορούμε να αποφασίσουμε πότε είναι ο σωστός χρόνος να τα λάβουμε υπόψιν μας κάνοντας τις σωστές ρυθμίσεις।


***Το μιτοχόνδριο είναι κυτταρικό οργαωίδιο, το οποίο περιβάλλεται από διπλή μεμβράνη। Μιτοχόνδρια απαντούν μόνο στα ευκαρυωτικά κύτταρα και αποκαλούνται συχνά "εργοστάσια του κυττάρου"।
Τα μιτοχόνδρια διαθέτουν δικό τους γονιδίωμα, το οποίο υπάρχει σε πολλά αντίγραφα।

DNAτους είναι κυκλικό και διαθέτει έναν ανεξάρτητο κύκλο αναπαραγωγής
Μέχρι σήμερα, έχουν γνωστοποιηθεί περίπου 50 ασθένειες οφειλόμενες στα μιτοχόνδρια (Μιτοχονδριοπάθειες) οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στα μεταβολικά νοσήματα।

Comments

Popular Posts