Πέμπτη, 7 Ιουλίου 2011

ESHRE 2011

GR:

Aκόμη ένα συνέδριο όπου διοργανώθηκε απο την ESHRE έφτασε στο τέλος του μετά απο 3 επιτυχείς ημέρες. Στο ηψηλής τεχνολογίας συνέδριο παρεβρέθηκαν επιστήμονες από όλο τον κόσμο και λέγεται οτι ίσως ήταν ένα απο τα μεγαλύτερα συνέδρια υποβοηθούμενης αναπαραγωγής έως σήμερα.


Τις ‘’ιστορίες’’ για το συνέδριο θα τις βρείτε στο «IVF Kosmogonia Facebook group»

Μεταξύ των πολλών θεμάτων που αναφέρθηκαν για την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή το κυριότερο θέμα συζήτησης ήταν τα νέας γεννίας καλλιεργητικά υλικά. Η τεχνιτή γονιμοποίηση έχει βελτιωθεί σημαντικά μέσα σε 30 χρόνια, παρ’ όλα αυτά υπάρχουν ακόμα περιθώρια βελτίωσης. Νέα μέσα για την καλλιέργια εμβρύων έχουν επινοηθεί έπειτα από 20 χρόνια έρευνας με την βοήθεια ‘παραγόντων αύξησης’....οπου υπόσχονται βελτιωμένα ποσοστά εμφύτευσης και εγκυμοσύνης χάρη στη δημιουργία μέσων που αντιπροσωπεύουν περισσότερο το εσωτερικό περιβάλλον της μήτρας και των σαλπιγγών.


Ένα άλλο καυτό θέμα που συζητήθηκε ήταν η συνεχόμενη παρακολούθηση της ανάπτυξης τών εμβρύων με την χρήση κάμερας. Νέες μέθοδοι για την μελέτη των εμβρύων έχουν χρησιμοποιηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μην βλάπτουν τα έμβρυα. Μαζί με την φωτογραφική ανάλυση των εμβρύων η επιλογή για εμβρυομεταφορά μπορεί να διεξαχθεί επιτυχώς. Μια πιο συνολική και ακριβής ανάλυση των εμβρύων με τις μεθόδους που πρόαναφέρθηκαν μπορεί να επιτευχθει σε σύγκριση με τις απλές παρατηρήσεις των εμβρυολόγων έως σήμερα.
UK:

Another European Society conference is over after a successful 3 days.
The high-tech meeting brought scientists in IVF from all around the world to what must be the biggest conference on assisted reproduction.

News stories can be found on IVF Kosmogonia Facebook group.

Among the smorgasbord of IVf topics was the highly awaited talks on the new generation of culture medium. IVF has improved immensly over 30 years but there is still room for improvement; New media to culture embryos has been divised after 20 years of research into the supplementation of growth factors......which promises improved implantation rates and improved pregnancy outcome by more closely representing the uterine and oviduct s environment.

Another hot topic is the increasing use of continuos monitoring of embryo growth by time lapse camera. New developmemts in the way to study these sensitive embryos have been used that do not harm the embryos. Together with image analysis a better choice of embryos for transfer can be deduced. A more accurate analysis of in vitro embryo growth can be viewed ( instead of a single observation by the embryologist!)

see kosmogonia for more.....

Δεν υπάρχουν σχόλια: