Ο μοριακός καρυότυπος

ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑ
ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΛΗΤΩ
ΤΡΙΤΗ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΩΡΑ 12:15
ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:
Οι νέες υπηρεσίες στυην ΑλφαLAB.Ο μοριακός καρυότυπος στον προγεννητικό
Έλεγχο και στην προεμφυτευτική διάγνωση
των 24 χρωμοσωμάτων.
Εισηγήτρια: Λίνα Φλωρεντίν,Διευθύντρια ΑλφαLAB Κέντρου Μοριακής
Βιολογίας και Κυτταρογενετικής.


Comments

Popular Posts