«τα πάντα ρει» με το microfluidics

Ο Dr. Gary Smith με το διευθυντή της μονάδας Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, Giles Palmer με το συστήμα “microfluidics”.

Στη διημερίδα με θέμα «Νέοι Ορίζοντες στην Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή» που πραγματοποιήθηκε στο μαιευτήριο ΜΗΤΕΡΑ (17-18 Μαρτίου) παρουσιάστηκε από τον καθηγητή του πανεπιστημίου Michigan Dr. Gary Smith μια νέα μέθοδος καλλιέργειας εμβρύων, microfluidics.
Με τη μέθοδο microfluidics επιτυγχάνεται η δυναμική καλλιέργεια των εμβρύων σε αντίθεση με τη στατική σε τρυβλία Petri που γίνεται σήμερα. Χρησιμοποιείται μια μικρή πλακέτα που επιτρέπει τη δυναμική ροή καλλιεργητικού υλικού στα έμβρυα και προσομοιάζει το φυσικό περιβάλλον της μήτρας της μητέρας. Επίσης, με τη μέθοδο microfluidics η αλλαγή των καλλιεργητικών υλικών γίνεται χωρίς την παρέμβαση του εμβρυολόγου. Τα έμβρυα παραμένουν στο περιβάλλον τους όπου τους παρέχεται το κατάλληλο υλικό μέσω του συστήματος ροής της πλακέτας

Comments

Popular Posts