Ποιος είναι ο ρόλος της τεχνολογίας Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής στη διαχείριση της σχετιζόμενης με την ηλικία υπογονιμότητα;


Ποιος είναι ο ρόλος της τεχνολογίας Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής στη διαχείριση της σχετιζόμενης με την ηλικία υπογονιμότητα;


O Γεράσιμος Μαρινάκης του μητέρα και o Δημήτριος Νικολάου από το Λονδίνο, είχαν το πιο δημοφιλές άρθρο δημοσιευμένο το 2011 στο περιοδικό Human Fertility:

Εν συντομία:

Αν και στο Ηνωμένο Βασίλειο, το ανώτερο όριο ηλικίας, σύμφωνα με τον Εθνικό Οργανισμό Υγείας, για διάταξη εξωσωματικής Γονιμοποίησης είναι τα 36 χρόνια, παρατηρείται ένα αυξημένος αριθμός γυναικών που υποβάλλονται σε θεραπεία γονιμότητας στην ηλικία των 40 ετών. Παρολαυτά, τα ποσοστά επιτυχίας σε κύκλους εξωσωματικής και σε σπερματεγχύσεις σε αυτή την ομάδα γυναικών παραμένουν χαμηλά. Τα δεδομένα της Αρχής Ανθρώπινης Γονιμοποίησης και Εμβρυολογίας (HFEA) από το 2006 δείχνουν ότι στην Αγγλία τα ποσοστά γεννήσεων παιδιών από εξωσωματική στην ηλικιακή ομάδα γυναικών 40-42 ετών ήταν 11%, στην ομάδα 43-44 ετών ήταν 4,6% και λιγότερο από 4% σε γυναίκες πάνω από 44 ετών. Στο άρθρο διενεργήθηκε μια βιβλιογραφική έρευνα για μελέτες που χρησιμοποιούσαν όρους και συνδυασμούς όρων σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων και δημοσιεύτηκαν μετά αναλύσεις που αναφέρουν τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων σε μεγαλύτερες γυναίκες. Η ανασκόπηση αυτή έδειξε ότι οι Τεχνολογίες Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (ART) συνεχίζουν να έχουν χαμηλά ποσοστά ζώντων κυήσεων σε γυναίκες ηλικίας άνω των 40 ετών.


Οι δοκιμές έδειξαν ότι η υποβοηθούμενη εκκόλαψη μπορεί να αυξήσει τη πιθανότητα εγκυμοσύνης σε γυναίκες με φτωχό ιστορικό. Η μεταφορά βλαστοκύστης σχετίζεται με καλύτερη έκβαση, ενώ η εφαρμογή προεμφυτευτικού γενετικού ελέγχου σε γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας δεν αυξάνει τα ποσοστά επιτυχίας. Φαίνεται ότι, με την εξαίρεση της δωρεάς ωαρίων, η Τεχνολογία Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής δεν έχει ακόμα απαντήσει στην σχετιζόμενη με την ηλικία μείωση της γυναικείας γονιμότητας.Αφροδίτη Σιαλακούμα για Kosmogonia.gr

Comments

Popular Posts