ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Μετά από μία ομιλία για τα λεγόμενα «designer babies» ακολούθησε αποτύπωση των απόψεων, με βάση ένα ερωτηματολόγιο, ενός πλήθους συμμετεχόντων στo συνέδριo απέναντι σε σύγχρονα ζητήματα αναπαραγωγικής ιατρικής και η μελέτη αυτών σε θέματα κλινικών πρακτικών και έρευνας .


Αποτύπωση και μελέτη των απόψεων συμμετεχόντων σε συνέδριο εξωσωματικής γονιμοποίησης απέναντι σε σύγχρονα ζητήματα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.

ΣΚΟΠΟΣ: Η αποτύπωση των απόψεων ενός πλήθους συμμετεχόντων σε συνέδριο Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής απέναντι σε σύγχρονα ζητήματα αναπαραγωγικής ιατρικής και η μελέτη αυτών σε θέματα κλινικών πρακτικών και έρευνας .

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: Συμπλήρωση διανεμόντων ερωτηματολογίων στο κοινό που παρακολούθησε το συνέδριο «Εξωσωματική γονιμοποίηση και Μικρογονιμοποίηση: Μύθοι και Πραγματικότητες» στο Συνεδριακό Κέντρο «Ν. Λούρος » στην Γενική , Μαιευτική & Παιδιατρική Κλινική ΄΄ΜΗΤΕΡΑ΄΄ .

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: Συνολικά συμπλήρωσαν τα ερωτηματολόγια 87 άτομα εκ των οποίων το 90% ήταν βιοεπιστήμονες, ιατροί- γυναικολόγοι και παραϊατρικό προσωπικό. Το 68% των ερωτηθέντων ήταν θήλυ και το 54% κάτω των 35 ετών.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Το 78% των ερωτηθέντων συμφωνούν με την υπάρχουσα νομοθεσία που απαγορεύει την επιλογή φύλου για μη ιατρικούς λόγους ενώ το ίδιο ποσοστό συμφωνεί με το δικαίωμα των ζευγαριών να επιλέγουν το φύλο των εμβρύων, είτε με διαχωρισμό φυλετικού χρωμοσώματος είτε με προεμφυτευτική γενετική διάγνωση , για ιατρικούς λόγους. Επίσης, το 82% των συμμετεχόντων διαφωνούν με την εφαρμογή της κλωνοποίησης σε ανθρώπους με σκοπό την τεκνοποίηση, ενώ παρόμοια ποσοστά ιατρών- γυναικολόγων (68%) και των άλλων ειδικοτήτων (70%) πιστεύουν πως η κλωνοποίηση δεν θα εφαρμόζεται στον άνθρωπο μελλοντικά.

Επίσης μελετήθηκαν οι απόψεις των συμμετεχόντων σε καίρια θέματα της αναπαραγωγικής ιατρικής και εμβρυολογίας όπως η ηθική διάσταση της μείωσης εμβρύων σε πολύδημες κυήσεις, των επεμβατικών εμβρυολογικών τεχνικών στα πλαίσια της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής (προεμφυτευτική γενετική διάγνωση και μεταφορά κυτταροπλάσματος σε ωάρια) καθώς και οι θέσεις τους για την διαχείριση των γαμετών είτε για ερευνητικούς λόγους είτε για την επιλογή των εμβρύων με τα επιθυμητά χαρακτηριστικά.


Παρακάτω απεικονίζονται με διαγράμματα και πίνακες οι απόψεις των συμμετεχόντων πάνω σε όλα τα θέματα που τους ζητήθηκαν να εκφράσουν τις απόψεις τους. (link)

Comments

Popular Posts