Παρασκευή, 30 Αυγούστου 2013

Giles Palmer about the advantages of using Primo Vision in the IVF-labWhile at Eshre this year, I was asked to talk about my experience using the time lapse technology that has been incorporated into our lab in Athens for some years now.

Δεν υπάρχουν σχόλια: