Inside The IVF Lab

Το εργαστήριο έχει έναν στόχο, να προστατέψει   και να φροντίσει τα ανθρώπινα έμβρυα για το μικρό χρονικό διάστημα που αυτά βρίσκονται έξω από το φυσικό τους περιβάλλον.

Πολλά έχουν αλλάξει  από τα  πρώτα χρόνια εφαρμογής της  εξωσωματικής και η μονάδα του Μητέρα έχει αναχθεί σε ένα από το πλέον σύγχρονα εργαστήρια στην Ευρώπη, θεραπεύοντας όχι μόνο  μια  ποικιλία  προβλημάτων υπογονιμότητας, αλλά και αποφεύγοντας τη γέννηση ενός  παιδιού με γενετική ασθένεια, μέσω της εφαρμογής  της  προεμφυτευτικής  γενετικής διάγνωσης

Από το 1978, όταν γεννήθηκε το πρώτο μωρό από εξωσωματική γονιμοποίηση, η κλινική εμβρυολογία έχει αναχθεί σε ένα εκλεπτυσμένο επάγγελμα, που απαιτεί αυστηρές προδιαγραφές και εργαστηριακές κατευθυντήριες γραμμές. Όλα αυτά έχουν μετατρέψει το εργαστήριο εξωσωματικής στον υψηλά τυποποιημένο χώρο εργασίας που έχει γίνει σήμερα. 
Το εργαστήριο εξωσωματικής του Μητέρα έχει κατασκευαστεί  από μη τοξικά υλικά και με τη χρήση ειδικών φίλτρων και συστημάτων πίεσης εξασφαλίζει τις  πλέον καθαρές συνθήκες.
Η εφαρμογή ενός συστήματος  ποιοτικού ελέγχου αποτελεί πλέον το βασικό θεμέλιο της κλινικής εμβρυολογίας.  Ο καθημερινός έλεγχος  της ορθής  λειτουργίας  όλου του εργαστηριακού εξοπλισμού προλαμβάνει την δημιουργία  πιθανών προβλημάτων που θα οδηγούσαν σε πτώση των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Οι αρμοδιότητές μας αρχίζουν την ημέρα πριν την ωοληψία, όταν προετοιμάζουμε τα καλλιεργητικά υλικά, τα οποία θα θρέψουν τα εμβρυα για το μικρό χρόνο εκτός του σώματος. Τα καλλιεργητικά υλικά μιμούνται το περιβάλλον στο οποίο υποβάλλεται το γονιμοποιημένο ωάριο, καθώς ταξιδεύει από τη σάλπιγγα στην μήτρα για να εμφυτευτεί.

Αφού τα ωάρια συλλεχθούν, ο πρωταγωνιστικός ρόλος στον κύκλο εξωσωματικής  περνάει από το γυναικολόγο στο εμβρυολογικό εργαστήριο που φιλοξενεί τα έμβρυα. Ωάρια  και έμβρυα αναπτύσσονται και καλλιεργούνται σε επωαστές υψηλής τεχνολογίας  , οι οποίοι λειτουργούν ως τεχνητές μήτρες. Το περιβάλλον μέσα σε κάθε επωαστή είναι αυστηρά ελεγχόμενο
Αρκετές ώρες μετά την ωοληψία  γίνεται η γονιμοποίηση των ωαρίων με το προετοιμασμένο δείγμα σπέρματος (το σπέρμα πάντοτε επεξεργάζεται σε ξεχωριστό εργαστήριο, μακριά  από το εμβρυολογικό εργαστήριο, που απαιτεί τις ύψιστες άσηπτες συνθήκες).

Την επόμενη μέρα, τα ωάρια εξετάζονται για σημάδια γονιμοποίησης- ένα γονιμοποίημένο ωάριο περιέχει έναν προπυρήνα από τον άντρα και έναν προπυρήνα από τη γυναίκα.

Τα γονιμοποιημένα ωάρια παραμένουν στους επωαστές μέχρι την ημέρα της εμβρομεταφοράς. Τότε εξετάζονται και πάλι και τα καλύτερα μορφολογικά έμβρυα επιλέγονται για μεταφορά.
Ο στόχος είναι να δούμε τη σταθερή ανάπτυξη ενός εμβρύου 4 κυττάρων τη δεύτερη μέρα ανάπτυξης  σε ένα έμβρυων 8 κυττάρων την τρίτη μέρα. Εξαιτίας των πλεονεκτημάτων από τη γνώση της αναπαραγωγικής φυσιολογίας, τώρα είναι εφικτό να καλλιεργήσουμε έμβρυα εως το στάδιο της  βλαστοκύστης την πέμπτη μέρα.

Την κατάλληλη μέρα, τα επιλεγμένα έμβρυα τοποθετούνταιι σε ένα μαλακό καθετήρα και παραδίδονται στο γυναικολόγο, που περιμένει στο γειτονικό χειρουργείο να επιστρέψει τα έμβρυα στην ασθενή.

Αν και μιμούμαστε τη φυσική διαδικασία της ανθρώπινης σύλληψης και εμβρυικής ανάπτυξης, έχουμε μια μοναδική ευκαιρία να βοηθήσουμε μια ποικιλία διαφορετικών ασθενών.
 Με τη βοήθεια μικροσκοπίων υψηλής ανάλυσης και μικροχειριστηρίων, είναι τώρα εφικτό να εγχύσουμε ένα μόνο σπερματοζωάριο μέσα σε ένα ωάριο, σε περιπτώσεις ανδρικής υπογονιμότητας (ICSI,IMSI). Αυτή η πολύ πετυχημένη τεχνολογία μπορεί να εφαρμοστεί και με σπερματοζωάρια συλλεγμένα από τους όρχεις σε περιπτώσεις αζωοσπερμίας (TESE).

Η τεχνολογία αυτή με τροποποιήσεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί για βιοψία εμβρύου, με στόχο τη γενετική ανάλυση, για ζευγάρια που έχουν κίνδυνο μετάδοσης στο παιδί τους μια κληρονομούμενη γενετική ανωμαλία (PGD/PGS).

Επίσης, πλεονάζοντα έμβρυα καλής ποιότητας  μετά την εμβρυομεταφορά μπορούν να κρυοσυντηρηθούν  για μελλοντική χρήση, μέσω μια νέας τεχνικής, της υαλοποίησης. Χρησιμοποιώντας αυτή την υπεργρήγορη μέθοδο ψύξης και αποψυξης τα ποσοστά εγκυμοσύνης μπορούν να είναι αντίστοιχα με την φρέσκια εμβρυομεταφορά!  Ελπίζουμε να απολαύσατε αυτήν την εσωτερική ματιά στο χώρο εργασίας μας, σε μια προκλητική, συναρπαστική, συνεχώς εξελισσόμενη επιστήμη, που δεν παύει να μας επιβραβεύει.


Giles Palmer
Picture you have
Διευθυντής IVF Lab
Νοσοκομείο ΜΗΤΕΡΑ

Comments

Popular Posts